W ramach wspólnej akcji Ministerstwa Sprawiedliwości i Służby Więziennej #ResortSprawiedliwościPomaga w dniu 4 lipca 2020 r. Areszt Śledczy w Krasnymstawie przekazał kolejną partię 2500 sztuk maseczek ochronnych na rzecz najbardziej potrzebujących mieszkańców domów pomocy społecznej z powiatu krasnostawskiego.

W Okręgowym Inspektoracie Służby Więziennej w Lublinie odbyła się uroczystość powołania Zastępcy Dyrektora Aresztu Śledczego w Krasnymstawie

„Dobroć z serca przelewana niech popłynie dla Alana” - #ResortSprawiedliwościPomaga

Ostatnie tygodnie są szczególnie trudne dla całego społeczeństwa, w tym również dla osób pozbawionych wolności. Jednak dla osadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych izolacja to rzeczywistość z jaką mierzą się na co dzień.

W ramach wspólnej akcji Ministerstwa Sprawiedliwości i Służby Więziennej #ResortSprawiedliwościPomaga w dniu 27 maja 2020 r. Areszt Śledczy w Krasnymstawie przekazał kolejną partię 950 sztuk maseczek ochronnych na rzecz najbardziej potrzebujących z powiatu krasnostawskiego.

NSZZFiPW przekazał środki ochrony osobistej w postaci maseczek dla wszystkich funkcjonariuszy i pracowników krasnostawskiej jednostki penitencjarnej.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej