Ogłoszenia o naborze do służby w jednostkach penitencjarnych okręgu lubelskiego

Uroczysta odprawa awansowa.

Pies w Służbie Więziennej to przede wszystkim partner funkcjonariusza, wierny przyjaciel swojego przewodnika.

Skazani z krasnostawskiej jednostki penitencjarnej uporządkowali teren Alei Stu Dębów w Krasnymstawie

4 czerwca 2024 r. na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Krasnymstawie funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Krasnymstawie brali udział w pikniku z okazji „Dnia Dziecka i Rodziny”.

Ppłk Marcin Czerw - Dyrektor Aresztu Śledczego w Krasnymstawie podpisał kolejną umowę o odpłatnym zatrudnieniu skazanych z UCS Food Sp. z o.o. Zakładem Przetwórstwa Owocowo Warzywnego w Dobużkach.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej