Gwarantujemy stabilne zatrudnienie i wynagrodzenie oraz możliwość rozwoju i awansu zawodowego. Więcej informacji dostępnych telefonicznie tel. 504 333 932 oraz 32 400 08 40.

Niepodległa

22.11.2022

W tym roku minęły 104 lata, odkąd Józef Piłsudski przejął władzę wojskową i symbolicznie zakończyły się dla Polski lata pod zaborami. Wtedy to, po 123 latach, Polska wróciła na mapę świata.

Funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Gliwicach ukończyli kolejne specjalistyczne szkolenia zawodowe. Pod okiem instruktorów SW trenowali umiejętności z zakresu strzelania, stosowania środków przymusu bezpośredniego oraz  udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

1 czerwca 2022 roku podpisane zostało porozumienie o współpracy pomiędzy Aresztem Śledczym w Gliwicach i Wyższą Szkołą Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu Wydział Studiów Społecznych w Gliwicach.

Świat za murem

24.05.2022

Strażnicy, psychologowie, pielęgniarki, informatycy, księgowe, zbrojmistrz i wiele innych. Za murem na Siemińskiego w Gliwicach, służbę na 30 różnych stanowiskach pełni ponad stu funkcjonariuszy Służby Więziennej. O tych i innych szczegółach funkcjonowania gliwickiego aresztu, dowiedzieli się podczas wizyty w jednostce uczniowie Liceum Ogólnokształcącego Animator w Gliwicach.

3 maja br. odbyły się miejskie uroczystości związane z 231. rocznicą uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Służbę Więzienną reprezentował Dyrektor Aresztu Śledczego w Gliwicach mjr Michał Mudy.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej