Stowarzyszenie Aktywności Społecznej „Dąbrowiacy” zrzesza mieszkańców Dąbrowy Górniczej, którzy nie przechodzą obojętnie obok ludzkich problemów.

Przedstawiciele sądów, prokuratury, Policji i Straży Granicznej oraz kierownictwo i funkcjonariusze OISW Katowice i Zakładu Karnego w Wojkowicach spotkali się na seminarium dotyczącym wykonania kary pozbawienia wolności. Ta kolejna inicjatywa funkcjonariuszy Służby Więziennej organizowana pod patronatem Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Katowicach, odbyła się tym razem w ZK Wojkowice.

Kolejne warsztaty dla skazanych w ramach współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Metodyczno-Edukacyjnym Metis w Katowicach.

Terapeuci oddziału terapeutycznego wykraczają poza utarty schemat pracy z osobą uzależnioną od alkoholu. W ramach prowadzonych warsztatów zajęciowych inspirują do poprawy relacji z najbliższymi.

Znowu zagrali

03.06.2019

Wojkowicki Zespół Bluesowy wystąpił podczas finału XX Festiwalu Ave Maria w Czeladzi.

Z wizytą u Matki

30.05.2019

Kolejna pielgrzymka męskiego świata do Piekar Śląskich. Wśród pątników – my: funkcjonariusze i osadzeni z Zakładu Karnego w Wojkowicach.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej