W dniu 18.05.2024 r. funkcjonariusze wojkowickiej jednostki wspólnie z Policją, Strażą Pożarną, Strażą Graniczną, Ratownikami Medycznymi oraz WOPR prezentowali charakter swojej służby na pikniku w Sączowie.

Słuchacze Centrum Kształcenia Ustawicznego przy Zakładzie Karnym w Wojkowicach właśnie rozpoczęli nowe nauczanie branżowe pt." Jak się wytwarza ażury i kostkę betonową".

Słuchacze Szkoły Podstawowej dla dorosłych w wojkowickiej jednostce w dniach 14-16.05.2024 r. przystąpili do państwowych egzaminów z języka polskiego, matematyki oraz z języka angielskiego.

W dniach 9-10 maja 2024r. gościliśmy w naszej jednostce funkcjonariuszy ze Sztabu Policji KWP w Katowicach, którzy realizowali szkolenie dla funkcjonariuszy tutejszej jednostki w zakresie negocjacji w sytuacjach mogących wystąpić w Zakładzie Karnym.

Uroczystość Święta Konstytucji 3 Maja z udziałem wojkowickiej jednostki : oddanie historii i wartości obywatelskich.

W dniach 26–28.04.2024r. na Górze Św. Anny odbyły się XVI Ogólnopolskie Warsztaty Niesienia Posłania AA do Zakładów Karnych i Aresztów Śledczych w których udział wzięli przedstawiciele Służby Więziennej, w tym funkcjonariusze Wojkowickiej jednostki.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej