Komunikat widzenia

09.07.2020

Komunikat dotyczący planowanego przywrócenia widzeń osadzonych z najbliższymi.

Siły zjednoczone

08.07.2020

O małej Dziewczynce o wdzięcznym imieniu Nela pisaliśmy już kilkakrotnie. Tym razem słowem podsumowania…Absolutnie nie mylić z zakończeniem.

Mając na uwadze ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii oraz w związku z koniecznością podjęcia działań zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywoływanej przez wirus COVID-19 (SARS-CoV-2), kierując się zaleceniami wydanymi przez Głównego Inspektora Sanitarnego:

Oddajemy krew

26.06.2020

W odpowiedzi na apel o oddanie krwi dla kolegi Pawła, członkowie Klubu HDK ,, Kropla Krwi” włączyli się do akcji.

KOMUNIKAT

26.06.2020

Decyzją Ministerstwa Sprawiedliwości i Służby Więziennej, biorąc pod uwagę aktualną sytuację epidemiologiczną, w pierwszej kolejności, tj. od 1 lipca 2020 roku, planuje się przywrócenie możliwości wykonywania pracy w przywięziennych zakładach pracy i halach produkcyjnych na terenach lub w bezpośrednim sąsiedztwie jednostek penitencjarnych oraz realizację szkoleń zawodowych dla małych grup skazanych. Następnie, w porozumieniu z pracodawcami, przywrócone...

Czas epidemii, to czas wielu ograniczeń. W zakładzie Karnym w Wierzchowie podejmujemy działania mające na celu zagospodarowanie czasu wolnego naszym podopiecznym.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej