Samochód służbowy z migającymi światłami oraz radosne poszczekiwanie psa specjalnego Nako - tak rozpoczęło się spotkanie funkcjonariuszy Służby Więziennej z Zakładu Karnego we Wronkach z przedszkolakami w Nowej Wsi.

Dwie grupy studentów trzeciego roku resocjalizacji z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu wzięły udział w zajęciach studyjnych w Zakładzie Karnym we Wronkach, zdobywając wiedzę o pracy funkcjonariusza Służby Więziennej.

Funkcjonariusze Służby Więziennej z wronieckiego Zakładu Karnego wzięli udział we wspólnym świętowaniu Święta Narodowego Trzeciego Maja, upamiętniającego Konstytucję 3 Maja.

II etap trwa

29.04.2022

Prace związane z termomodernizacją Zakładu Karnego we Wronkach rozpoczęły się pod koniec 2019 r wraz z podpisaniem pierwszej umowy na wykonanie zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii budynków Zakładu Karnego we Wronkach” w formule zaprojektuj i wybuduj, obejmującą opracowanie dokumentacji projektowej, termomodernizację Pawilonu A, B, C, D, termomodernizację budynku Stacji Uzdatniania Wody, termomodernizacji Terapii...

Dlaczego nie należy łamać prawa? Czym jest kara pozbawienia wolności? Miedzy innymi na te pytania odpowiadali funkcjonariusze Służby Więziennej z Zakładu Karnego we Wronkach w trakcie spotkań z uczniami okolicznych szkół średnich.

Wielkanoc

14.04.2022

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej