9 września 2023 r. funkcjonariusze Zakładu Karnego we Wronkach reprezentowali Służbę Więzienną podczas wydarzenia „Niebiescy dla Was” organizowanego przez Komendę Miejską Policji w Poznaniu.

Nowy rok szkolny

05.09.2023

1 września na wronieckim rynku odbyły się uroczystości upamiętniające rocznicę wybuchu II wojny światowej.

Ogłoszenie

30.08.2023

Zakład Karny we Wronkach nawiąże współpracę z podmiotem gospodarczym zainteresowanym zatrudnieniem osób odbywających karę pozbawienia wolności – praca w systemie bez konwojenta w siedzibie zatrudniającego.

W ostatnim czasie na terenie Zakładu Karnego we Wronkach odbyło się spotkanie z p. Waldemarem Grasiem, przewodniczącym Klubu Fotograficznego FOKUS przy Wronieckim Ośrodku Kultury, zorganizowane w ramach cyklu spotkań pod hasłem „Z pasją za pan brat”. Spotkanie zostało przeprowadzone dla skazanych odbywających aktualnie karę pozbawienia wolności w ramach oddziału dla skazanych uzależnionych od alkoholu oraz innych niż alkohol substancji psychoaktywnych.

Zakład Karny we Wronkach po raz kolejny gościł uczestników „Wakacyjnych spacerów z Muzeum Ziemi Wronieckiej”

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej