„Pielęgniarstwo to nauka i sztuka, źródło inspiracji w trosce i służbie drugiemu człowiekowi, oparte na życzliwości, przyjaźni, lojalności, tolerancji i zwykłej ludzkiej dobroci”. św. Jan Paweł II

Ministerstwo Sprawiedliwości i Służba Więzienna od początku epidemii Covid-19 skutecznie zapobiegają rozprzestrzenianiu się koronawirusa w zakładach karnych i aresztach śledczych. Dbają o ochronę zdrowia i życia funkcjonariuszy, pracowników więziennictwa oraz osadzonych i ich najbliższych. Sytuacja epidemiczna jest dokładnie monitorowana, dzięki czemu nie doszło do masowych zakażeń na terenie jednostek penitencjarnych.

W Zakładzie Karnym we Wronkach, dzięki licznym działaniom w zakresie zapewnienia dostępności, osoby ze szczególnymi potrzebami: pracownicy, interesanci, odwiedzający ale też osadzeni, mogą korzystać z różnych sfer aktywności na zasadzie równości z innymi osobami.

4 maja, w dniu swojego patrona św. Floriana, strażacy obchodzą Międzynarodowy Dzień Strażaka. Tego dnia świętują funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej jak i druhowie Straży Ochotniczych. W Zakładzie Karnym we Wronkach jest to okazja do świętowania dla drużyny przeciwpożarowej oraz inspektora do spraw ochrony przeciwpożarowej, potocznie nazywanego strażakiem.

Obchody 230 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja w Zakładzie Karnym we Wronkach, mimo że odbywały się przy zachowaniu obostrzeń epidemicznych, były różnorodne i w aktywny sposób zachęcały do wspólnego świętowania.

Mł. chor. Mariusz Książek pełniący na co dzień służbę w dziale terapeutycznym wronieckiej jednostki, udzielił pierwszej pomocy przedmedycznej i zabezpieczył osobę poszkodowaną w zdarzeniu drogowym.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej