W związku ze Światowym Dniem Pierwszej Pomocy w jednostce odbyły się zajęcia dla osadzonych z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Po raz kolejny Zakład Karny we Włodawie włączył się w akcję „Narodowego Czytania”, która łączy sympatyków znanych polskich dzieł literatury.

2 września 2019r. w Centrum Kształcenia Ustawicznego przy Zakładzie Karnym we Włodawie rozpoczął się nowy rok szkolny. W tym roku mija 40 lat od powstania tutejszej placówki oświatowej.

1 września obchodziliśmy 80 - tą rocznicę napaści hitlerowskich Niemiec na państwo polskie. Ta data to jednocześnie początek II wojny światowej - ciemnych kart w historii polski i świata, które przyniosły ból, cierpienie i łzy.

W sierpniu 2019r. w miejscowości Kodeń odbył się XX Bieg Sapiehów na dystansie 15 km, w którym wziął udział funkcjonariusz Zakładu Karnego we Włodawie st. sierż. Przemysław Chmiel.

3 sierpnia 2019r. w Okunince nad Jeziorem Białym odbył się XVI Minimaraton Pływacki o wstęgę Dyrektora Generalnego Służby Więziennej.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej