W dniu 16.02.2024 roku na terenie Zakładu Karnego w Zarębie odbyła się akcja poboru krwi pod hasłem „oddając krew ratujesz życie” zorganizowana przy ścisłej współpracy z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu.

Informuję, że rozpoczął się remont nawierzchni ulicy Lipowej w Zarębie, która jest drogą dojazdową do Zakładu Karnego w Zarębie.

Zakład Karny w Zarębie w związku z obchodami Dnia Tradycji Służby Więziennej przypadającymi na dzień 8 lutego podjął inicjatywę, której głównym celem jest zapoznanie ze specyfiką i misją Służby Więziennej ...

W ramach współpracy z WOŚP, Zakład Karny w Zarębie przekazał do Urzędu Gminy w Lubaniu rękodzieło wykonane przez skazanych.

Głównym celem umowy dzierżawy hali produkcyjnej jest rozszerzenie możliwości oddziaływań resocjalizacyjnych poprzez tworzenie nowych miejsc pracy dla osób pozbawionych wolności odbywających karę w Zakładzie Karnym w Zarębie.

Spotkanie zostało zainicjowane przez księdza kapelana Artura Węgla. W koncercie wzięła udział grupa 30 osadzonych.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej