W Zakładzie Karnym w Zarębie odbyła się uroczystość związana z awansami i odznaczeniami dla funkcjonariuszy pełniących służbę w tutejszej jednostce.

Z dniem 6 lutego 2020 r. Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej we Wrocławiu płk Tomasz Raczyk powierzył kpt. Mateuszowi Jaraczewskiemu obowiązki na stanowisku zastępcy dyrektora Zakładu Karnego w Zarębie.

W Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. A. Mickiewicza w Lubaniu w ramach Szkolnego Dnia Doradztwa Zawodowego odbyły się spotkania przedstawicieli różnych formacji mundurowych i grup zawodowych z młodzieżą.

W Zakładzie Karnym w Zarębie została podpisana umowa, na podstawie której zatrudnienie uzyska kolejna grupa skazanych.

Z inicjatywy wychowawców tutejszej jednostki - sierż. Tomasza Jarosza i odpowiedzialnego za zajęcia kulturalno-oświatowe mjr. Krzysztofa Trusa, zostało zorganizowane spotkanie skazanych ze swoimi rodzinami.

Z inicjatywy księdza kapelana – Artura Węgla odbyła się w tutejszej jednostce wieczerza wigilijna dla skazanych.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej