Z inicjatywy kadry oddziału terapeutycznego oraz jednego z osadzonych w dniu 12 sierpnia br. w Zakładzie Karnym w Wołowie odbyło się spotkanie dla osadzonych poruszające tematykę Bitwy Warszawskiej.

W trakcie kontroli korespondencji przesłanej osadzonemu funkcjonariusze ujawnili substancję odurzającą. Zabezpieczone narkotyki zostały przekazane funkcjonariuszom Policji.

Komunikat dotyczący widzeń z osadzonymi.

Absolwenci kursów zawodowych w minionym tygodniu przystąpili do egzaminów potwierdzających kwalifikację w zawodzie. Pierwszą jego częścią była teoria, natomiast kolejną egzamin umiejętności praktycznych.

Absolwenci kwalifikacyjnych kursów zawodowych przystąpili do egzaminów potwierdzających kwalifikację w zawodzie. Pierwszą jego część stanowił egzamin z wiedzy teoretycznej, który odbył się w tym tygodniu.

KOMUNIKAT

26.06.2020

Decyzją Ministerstwa Sprawiedliwości i Służby Więziennej, biorąc pod uwagę aktualną sytuację epidemiologiczną, w pierwszej kolejności, tj. od 1 lipca 2020 roku, planuje się przywrócenie możliwości wykonywania pracy w przywięziennych zakładach pracy i halach produkcyjnych na terenach lub w bezpośrednim sąsiedztwie jednostek penitencjarnych oraz realizację szkoleń zawodowych dla małych grup skazanych. Następnie, w porozumieniu z pracodawcami, przywrócone...

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej