W ramach akcji #ResortSprawiedliwościPomaga w dniu 29 maja br. Zakład Karny w Wołowie przekazał nieodpłatnie Gminie Brzeg Dolny pierwszą partię 2 500 maseczek ochronnych uszytych przez wołowskich osadzonych.

KOMUNIKAT

20.05.2020

Mając na uwadze ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, w związku z koniecznością podjęcia działań zapobiegawczych w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywoływanej przez wirus COVID-19 (SARS-CoV-2), kierując się zaleceniami wydanymi przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wołowie; informuję, co następuje:

Miesiąc maj to czas, kiedy za więziennym murem rozpoczyna się rekrutacja osadzonych do szkół funkcjonujących w ramach Centrów Kształcenia Ustawicznego przy osiemnastu jednostkach penitencjarnych na terenie całego kraju.

Wychodząc naprzeciw potrzebom zgłaszanym przez kolejne instytucje w dniu 15 maja br. przekazano nieodpłatnie 1500 sztuk maseczek ochronnych uszytych przez osadzonych.

Wołowskie więzienie w ramach akcji #ResortSprawiedliwościPomaga rozpoczęło realizację programu resocjalizacyjnego pod nazwą „Pomagamy”, w ramach którego osadzeni szyją maseczki ochronne.

Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej we Wrocławiu ogłasza nabór do służby w aresztach śledczych oraz zakładach karnych położonych na Dolnym Śląsku.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej