Jedną z podstawowych form oddziaływań prowadzonych w jednostkach penitencjarnych jest zatrudnienie skazanych. Praca wspomaga proces resocjalizacji oraz wyrabia i utrwala niezbędne cechy i nawyki, które będą pomocne po opuszczeniu więziennych murów. Dzięki pracy osadzeni będą mogli lepiej pełnić powierzone im role społeczne po powrocie do społeczeństwa.

W dniu dzisiejszym w Zakładzie Karnym w Trzebini odbyło się spotkanie z kuratorami zawodowymi i społecznymi. Uczestniczyli w nim również z-ca Burmistrza Miasta Trzebinia, Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzebini, Kurator Okręgowy, przedstawiciel Sądu Rejonowego w Chrzanowie oraz z-ca Komendanta Komisariatu Policji w Trzebini.

Reprezentacja trzebińskiego zakładu karnego zajęła II miejsce w XVI Okręgowych Mistrzostwach Służby Więziennej w Koszykówce. Zawody zostały rozgrywane w ubiegły piątek (22.11.2019r.) w Nowym Sączu. Tym samym po dwuletniej przerwie powróciliśmy na podium.

W ubiegłym tygodniu funkcjonariusze trzebińskiego zakładu karnego uczestniczyli w międzynarodowej konferencji zorganizowanej przez słowackich więzienników. Okazją do spotkania stały się obchody 50 lecia formacji zajmującej się wykonywaniem kary pozbawienia wolności u naszych południowych sąsiadów.

Funkcjonariusze Zakładu Karnego w Trzebini oraz zaproszeni Honorowi Dawcy Krwi zrzeszeni w klubach jak również sympatycy HDK wzięli udział w akcji zbiórki krwi, która miała miejsce na trzebińskim rynku.

W dniu dzisiejszym (14.11.2019) odbyła się uroczystość, podczas której Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Krakowie wręczył awanse na wyższe stopnie funkcjonariuszom pełniącym służbę w trzebińskim zakładzie karnym. Ponadto funkcjonariusze otrzymali odznaczenia resortowe i okolicznościowe.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej