Skazani z trzebińskiego zakładu karnego wzięli udział w VI edycji projektu „O finansach w Bibliotece”. Spotkania miały cykliczny charakter i były doskonałą okazją do zdobycia nowej wiedzy. Podczas ich trwania uczestnicy mieli możliwość skorzystania ze specjalnie przygotowanych do tego celu programów komputerowych oraz prezentacji.

Dłużnik alimentacyjny jest zobowiązany oddać państwu to, co w jego imieniu wypłacił fundusz alimentacyjny. Świadczenia wypłacane są w ramach pomocy państwa osobom uprawnionym do otrzymania alimentów.

W dniu wczorajszym (13.01.2019) naszą jednostkę odwiedziła kilkunastoosobowa grupa młodzieży wraz z opiekunami, która zaprezentowała spektakl o Bożym Narodzeniu.

Rekordowy rok

24.12.2019

Bieżący rok jest rekordowym pod kątem realizacji kursów zawodowych w Zakładzie Karnym w Trzebini. Szkoleniem objęliśmy łącznie 168 osadzonych, którzy wzięli udział w jednym z czterech rodzajów kursów podnoszących kompetencje zawodowe.

Pożar, ewakuacja pawilonu mieszkalnego, groźne zakłócenie porządku i bezpieczeństwa w jednostce, akcja grupy uderzeniowej to główne punkty planu ćwiczeń ochronno – obronnych. Manewry przeprowadzono 17 grudnia 2019r. w Zakładzie Karnym w Trzebini.

Jak co roku, z wizytą do trzebińskiego więzienia przybyli druhowie z lokalnego hufca ZHP. ,,Światło, które daje moc” to hasło przyświecające tegorocznej sztafecie Betlejemskiego Światła Pokoju. Swoim przesłaniem nawiązuje do słów Jana Pawła II wypowiedzianych na krakowskich Błoniach w 1979r.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej