Tradycją stało się że z okazji święta Służby Więziennej Funkcjonariusze z Zakładu Karnego w Tarnowie Mościcach uczestniczą w akcji krwiodawstwa.

Ruszyła kolejna edycja realizowanego przez Mościcką Służbę Więzienną i Stowarzyszenie Probacja projektu, którego celem jest integracja rodzin.

Dla nich służba nigdy się nie kończy. Zawsze pozostają w gotowości nawet, gdy mają za sobą dwanaście ciężkich godzin na oddziale

W miniony piątek podsumowano trwającą od tygodnia kampanię na rzecz przeciwdziałania przemocy "Biała wstążka"

Dzisiaj funkcjonariusze Służby Więziennej z Mościc oddali krew w ramach Ogólnopolskiej Akcji pod hasłem "Nasza Krew - Nasza Ojczyzna"

Zasłużone awanse

26.11.2019

Funkcjonariusze Służby Więziennej z Mościc odebrali z rąk Dyrektora Okręgowego awanse na wyższe stopnie służbowe

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej