Honorowi mundurowi

10.12.2019

W minionym tygodniu odbyła się gala z okazji jubileuszu 100-lecia Polskiego Czerwonego Krzyża. Uroczystość była okazją do uhonorowania zasłużonych dawców krwi i instytucji promujących krwiodawstwo.

W dniu wczorajszym skazani odbywający karę w tarnowskiej jednostce mieli okazję do spotkania z przedstawicielami Centrum Wsparcia Pokrzywdzonych Przestępstwem prowadzonego przez Fundację im. Hetmana Jana Tarnowskiego.

Z okazji Narodowego Święta Niepodległości, w Zakładzie Karnym w Tarnowie, miała miejsce uroczysta odprawa służbowa. Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Krakowie płk Włodzimierz Więckowski wręczył funkcjonariuszom awanse i odznaczenia.

Nauczanie jest jedną z podstawowych form oddziaływania resocjalizującego. Pozwala na eliminowanie zaniedbań środowiskowych, zdobycie zawodu, który będzie przydatny po opuszczeniu zakładu karnego, poszerzanie myślowych horyzontów.

W miniony weekend w ramach zajęć kulturalno-oświatowych, organizowanych poza terenem zakładu karnego, skazani pod opieką wychowawcy tarnowskiej jednostki włączyli się w ogólnopolską akcję sprzątania pod hasłem „sprzątaMY”.

Dwudziestu jeden siłaczy wzięło udział w I Drużynowych Zawodach Siłowo Wytrzymałościowych Służb Mundurowych w Tarnowie. Pierwszą lokatę zajęli funkcjonariusze z tarnowskiego zakładu karnego.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej