Zakład Karny w Sztumie gościł uczniów klas maturalnych Zespołu Szkół Energetycznych w Gdańsku przybliżając im w ten sposób zadania realizowane przez Służbę Więzienną.

2 września 2022 roku odbyło się seminarium zorganizowane przez Zakład Karny w Sztumie z zakresu podstawowych technik samoobrony dla kobiet wykonujących zadania służbowe w kontakcie z osobami pozbawionymi wolności.

2 września 2022 roku Dyrektor Zakładu Karnego w Sztumie ppłk Marian Szałkowski wziął udział w uroczystościach upamiętniających 83. rocznicę pierwszego transportu więźniów do obozu.

1 września 2022 roku, w 83. rocznicę tych tragicznych wydarzeń, płk Andrzej Gniot - Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Bydgoszczy oraz ppłk Marian Szałkowski - Dyrektor Zakładu Karnego w Sztumie oddali hołd bohaterom, którzy poświęcili życie w obronie Ojczyzny.

1 września 2022 roku w Zakładzie Karnym w Sztumie zainaugurowano nowy rok szkolny 2022/2023. 273 osadzonych rozpoczęło naukę, z czego 152 skazanych to słuchacze pierwszych semestrów.

Funkcjonariusze Służby Więziennej oraz osadzeni z Zakładu Karnego w Sztumie po raz kolejny zaangażowali się w pomoc dla chorych dzieci.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej