16 czerwca 2023 roku odbędzie się kolejna edycja sztumskiego Przeglądu Sztuki Więziennej. To już XXXII Ogólnopolski i XIX Międzynarodowy Przegląd Sztuki Więziennej.

W sztumskiej jednostce penitencjarnej trwa program resocjalizacji w zakresie oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla skazanych odbywających długoterminowe kary pozbawienia wolności.

Funkcjonariusze Zakładu Karnego w Sztumie oraz Oddziału Zewnętrznego w Malborku po raz kolejny nie zawiedli i pokazali, że pomaganie mają we krwi.

W sztumskiej jednostce penitencjarnej trwa program readaptacyjny dla skazanych w zakresie kształtowania społecznie pożądanych i umiejętności w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia ludzkiego.

19 grudnia br. harcerze Związku Harcerstwa Polskiego przekazali na ręce ppłk. Leszka Urbanowicza, zastępcy dyrektora sztumskiej jednostki Betlejemskie Światełko Pokoju.

15 grudnia sztumska jednostka penitencjarna gościła druhów Ochotniczej Straży Pożarnej z Postolina oraz Starego Targu przybliżając im w ten sposób zadania realizowane przez Służbę Więzienną.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej