3 maja 2020 roku w Sztumie odbędą się VI Mistrzostwa Polski Służby Więziennej w biegu na 10 km

8 lutego to data obchodów Święta Służby Więziennej. 101 lat temu Marszałek Józef Piłsudski podpisał dekret w sprawie tymczasowych przepisów więziennych.

5 lutego 2020 roku funkcjonariusze i pracownicy Zakładu Karnego w Sztumie uroczyście pożegnali odchodzącego ze służby ppłk. Kazimierza Rymer

„Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności” PO WER – to projekt, którego celem jest wzrost aktywności zawodowej i społecznej więźniów oraz zwiększenie ich zdolności do zatrudnienia poprzez przeprowadzenie kompleksowych działań szkoleniowych.

7 stycznia 2020 roku funkcjonariusze i pracownicy Zakładu Karnego w Sztumie uroczyście pożegnali odchodzącego ze służby ppłk. Michała Niedbała

13 grudnia 2019 roku płk Jan Morozowski, dyrektor Zakładu Karnego w Sztumie z przedstawicielami Służby Więziennej uczestniczył w obchodach święta Służby Więziennej Republiki Czeskiej. Uroczystości odbyły się w Zakładzie Karnym w Rynovicach.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej