Więzienni aktorzy uczestniczyli w festiwalu „Wioska Teatralna” zorganizowanym przez Teatr Węgajty. Spektakle, spotkania i warsztaty "Wioski" zorganizowano pod hasłem „Przesilenia”.

16 lipca 2018 roku sztumska jednostka penitencjarna gościła aplikantów kuratorskich zatrudnionych w Sądzie Okręgowym w Gdańsku. Celem wizyty było przedstawienie zagadnień związanych z funkcjonowaniem jednostki penitencjarnej oraz działań związanych z przygotowaniem skazanych do życia po zwolnieniu z zakładu karnego.

Zakład Karny w Sztumie jest jednym z 18 zakładów karnych w kraju gdzie funkcjonuje przywięzienna szkoła. Lipiec i sierpień to czas wakacji jednak w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 „Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności” więźniowie zdobywają nowe kwalifikacje.

15 czerwca 2018 roku na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego miała miejsce międzynarodowa konferencja naukowa pt. „Resocjalizacyjny wymiar pracy skazanych w wybranych krajach Europy”

Sztuka nie ma krat

17.06.2018

Sztumski Przegląd Sztuki Więziennej to najstarsze i największe tego typu przedsięwzięcie w Polsce. Więźniowie angażując się twórczo, mogą nie tylko konstruktywnie wykorzystać czas kary, ale zadbać o swój rozwój osobisty, wzmocnić poczucie własnej wartości, właściwie i skutecznie wykorzystać czas na społeczną readaptację. Tegoroczne wydarzenie odbywało się 14 i 15 czerwca.

9 czerwca 2018 roku na Lotnisku Wojskowym w Królewie Malborskim odbyła się kolejna edycja pikniku lotniczego. Na terenie lotniska Służba Więzienna wraz z  funkcjonariuszami GISW zaprezentowała wyposażenie, uzbrojenie oraz wyszkolenie.

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej