W sztumskiej jednostce penitencjarnej trwa kolejna edycja program readaptacyjnego dla skazanych w zakresie kształtowania społecznie pożądanych postaw i umiejętności w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia ludzkiego.

11 lipca br. mieszkańcy Malborka spotkali się w dwóch miejscach pamięci. Tego dnia przypadają dwie rocznice – plebiscytu na ziemi malborskiej oraz zbrodni wołyńskiej.

W świetlicy centralnej Zakładu Karnego w Sztumie odbył się koncert pieśni patriotycznych przygotowany przez Elbląskie Stowarzyszenie Pomocy Humanitarnej im. Św. Łazarza LAZARUS.

21 czerwca br. w Centrum Kształcenia Ustawicznego działającym przy Zakładzie Karnym w Sztumie odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2023/2024.

Oferta zatrudnienia osób pozbawionych wolności oraz wynajmu nieruchomości znajdujących się na terenie Zakładu Karnego w Sztumie oraz w Oddziale Zewnętrznym w Malborku z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej.

Na mocy podpisanego w tym roku porozumienia – na terenie Zakładu Karnego w Sztumie odbyły się zajęcia z samoobrony oraz pierwszej pomoc przedmedycznej dla kuratorów okręgu gdańskiego.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej