Komunikat

26.06.2020

Decyzją Ministerstwa Sprawiedliwości i Służby Więziennej, biorąc pod uwagę aktualną sytuację epidemiologiczną, w pierwszej kolejności, tj. od 1 lipca 2020 roku, planuje się przywrócenie możliwości wykonywania pracy w przywięziennych zakładach pracy i halach produkcyjnych na terenach lub w bezpośrednim sąsiedztwie jednostek penitencjarnych oraz realizację szkoleń zawodowych dla małych grup skazanych. Następnie, w porozumieniu z pracodawcami, przywrócone...

Mając na uwadze ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego oraz w związku z koniecznością podjęcia działań zapobiegawczych w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywoływanej przez wirus COVID-19 (SARS-CoV-2), kierując się zaleceniami wydanymi przez Głównego Inspektora Sanitarnego:

Pomóżmy naszemu koledze. Paweł, funkcjonariusz Służby Więziennej Zakładu Karnego w Sztumie jest chory, aby wyzdrowieć potrzebuje pomocy innych.

Więzienna twórczość ponownie zagościła w Sztumie. Pokazujemy co gra w duszach więziennych twórców w dążeniu do wolności i naprawy.

Paweł, funkcjonariusz Służby Więziennej Zakładu Karnego w Sztumie jest chory, aby wyzdrowieć potrzebuje pomocy innych

Zakład Karny w Sztumie w ramach akcji #ResortSprawiedliwosciPomaga wykonał maseczki ochronne dla mieszańców Miasta i Gminy Sztum.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej