Zapewniamy bezpieczeństwo i dbamy o komfort całego społeczeństwa.

Funkcjonariusze i pracownicy uczestniczyli w spotkaniu dot. Mediacji.

Uroczysta odprawa

24.11.2019

Funkcjonariusze Zakładu Karnego w Strzelinie otrzymali awanse.

Jesienne porządki

16.11.2019

Skazani pielęgnują zieleń na terenie szpitala powiatowego.

11 listopada 2019r. obchodziliśmy święto odzyskania przez Polskę Niepodległości. Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą w kościele parafialnym pw. Podwyższenia Krzyża Św. w Strzelinie, skąd odbył się przemarsz ulicami Strzelina pod pomnik Legionisty.

W Zakładzie Karnym w Strzelinie w 2019 roku zrealizowano 9 kursów zawodowych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój, 2014-2020, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków europejskiego funduszu społecznego.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej