KOMUNIKAT

23.03.2020

Działania epidemiologiczne i zapobiegawcze w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się wirusa COVID-19 (SARS-CoV-2)

Podporucznik Bartosz Paradowski z dniem 18 marca został powołany na stanowisko zastępcy Dyrektora Zakładu Karnego w Stargardzie.

Komunikat

11.03.2020

Od dnia 12 marca br. we wszystkich aresztach śledczych i zakładach karnych będzie dokonywany profilaktyczny pomiar temperatury ciała wszystkim osobom wchodzącym na ich teren, w tym odwiedzającym osadzonych. W przypadku stwierdzenia temperatury ciała przekraczającej 38 stopni C, zostanie podjęta decyzja o nie wpuszczeniu jej na teren jednostki.

Z inicjatywy Zespołu ds. Popularyzacji Honorowego Krwiodawstwa w Służbie Więziennej do dnia 30 kwietnia 2020 roku organizowane będą akcje krwiodawstwa pod hasłem „Służymy pomocą-mamy to we krwi”

Został podpisany list intencyjny pomiędzy Starostą Stargardzkim Panią Iwoną Wiśniewską a Dyrektorem Zakładu Karnego w Stargardzie ppłkiem Adamem Ładniakiem.

Pani Teresa Lipko podziękowała starszemu wychowawcy majorowi Bogdanowi Sandrockowi za wzorcową współpracę przy realizacji projektu POMAGAMY.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej