„Inny świat”

09.12.2019

W Centrum Kształcenia Ustawicznego w Stargardzie odbył się spektakl teatralny dla słuchaczy szkoły.

Funkcjonariusze na co dzień pełniący służbę w bezpośrednim kontakcie z osobami pozbawionymi wolności: Arkadiusz Kunikowski, Norbert Lisiecki, Jakub Marciniak zaprezentowali się z bardzo dobrej strony w zawodach w brazylijskim jiu-jitsu.

Słuchacze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Stargardzie odebrali świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego w zawodzie kucharza i ślusarza. W tym roku szkoła obchodzi 50-lecie. Zakończenie roku dla kucharzy i ślusarzy przebiegało w bardzo podniosłej i uroczystej atmosferze.

Funkcjonariuszom z Zakładu Karnego w Stargardzie wręczono odznaczenia, ordery oraz nadano wyższe stopnie służbowe.

W Zakładzie Karnym w Stargardzie zrealizowane zostało kolejne z zaplanowanych na ten rok szkoleń w ramach projektu "Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności".

W Stargardzie odbyła się kolejna Ogólnopolska Akcja Honorowego Oddawania Krwi służb mundurowych. Chęć niesienia pomocy potrzebującym zadeklarowały 23 osoby, natomiast ten bezcenny dla życia ludzkiego lek oddało 19 dawców.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej