10 stycznia br. dyrektor Zakładu Karnego w Siedlcach podpisał porozumienie z dyrektorem Caritas Diecezji Siedleckiej ks. Markiem Bieńkowskim w zakresie współdziałania w ramach projektu 2 KROKI. Projekt skierowany do osadzonych oraz członków ich rodzin, będzie po raz drugi realizowany w Zakładzie Karnym w Siedlcach.

„Pieskie Życie ? – możesz to zmienić!” - to wspólny projekt Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach oraz Zakładu Karnego w Siedlcach w ramach którego została podjęta współpraca z siedleckimi „Zwierzolubami”.

26 osadzonych wzięło udział w kursie ewangelizacyjnym Alfa, który rozpoczął się w sobotę, 5 stycznia br. w Zakładzie Karnym w Siedlcach.

4 stycznia 2019r. w siedzibie Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Warszawie odbyły się zajęcia dla osób redukujących punkty karne oraz prowadzących pojazdy mechaniczne pod wpływem alkoholu.

W tych dniach świętujemy przyjście na świat Jezusa Chrystusa, narodzonego w stajence w Betlejem, w ciszy i ubóstwie. Skazani przebywający w ZK Siedlce przy wsparciu kadry czynili starania, aby świąteczny nastrój zapanował w miejscu, w którym odbywają karę.

22 grudnia br. zakończyły się „Warsztaty doradztwa zawodowego”, prowadzone w ramach pilotażowego projektu Caritas 2 KROKI realizowanego w ZK Siedlce

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej