Między Zakładem Karnym w Rawiczu reprezentowanym przez Dyrektora - ppłk. Jarosława Korytowskiego a Rawicką Fabryką Wyposażenia Wagonów „RAWAG” sp. z o.o. - w osobach prezesa Pawła Krysińskiego i wiceprezesa Dariusza Marchewki, została podpisana umowa o współpracy. Przewiduje ona między innymi zatrudnienie osadzonych.

Funkcjonariusze Zakładu Karnego w Rawiczu kontynuują spotkania z młodzieżą w ramach ogólnopolskiego programu edukacyjnego „W Służbie Prawu”.

Osadzeni w Zakładzie Karnym w Rawiczu angażowani są w szeroko pojętą działalność charytatywną. Aktywność ta nabiera szczególnego tempa i znaczenia w okresie przedświątecznym, kiedy jeszcze szerzej podejmowane są obszary związane z możliwościami pomocy zza krat.

Mieszkanki powiatu rawickiego uczestniczyły w warsztatach z samoobrony. Przedsięwzięcie zostało zorganizowane przez Starostwo Powiatowe w Rawiczu, Zakład Karny w Rawiczu i Komendę Powiatową Policji w Rawiczu.

W ramach prowadzonych w Zakładzie Karnym w Rawiczu programów resocjalizacyjnych - 38 osadzonych pobiegło w największym w Polsce biegu pamięci - „Tropem Wilczym – Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych” - XII edycja.

W dniu 1 marca, przy tablicach pamiątkowych: Kazimierza Pużaka oraz Ofiar Terroru Stalinowskiego Zamęczonych w Centralnym Więzieniu w Rawiczu w latach 1945 - 1956, umieszczonych na murze rawickiego więzienia, odbyły się główne uroczystości Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” w Rawiczu.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej