Rehabilitacja neuropsychologiczna w ramach Programu Oddziału Terapeutycznego w Zakładzie Karnym w Rawiczu realizowana jest od maja 2019 roku. Po roku prowadzonych oddziaływań przyszedł czas na pierwszą ocenę jego efektów.

Dyrektor Zakładu Karnego w Rawiczu wręczył listy gratulacyjne.

Dziś mija 15 lat od uchwalenia aktualnie obowiązującej Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, która nie tylko reguluje kwestię zwalczania nielegalnej produkcji i dystrybucji narkotyków, ale i terapii dla osób uzależnionych. Dotyka więc dwóch obszarów, które spotykają się w ramach prowadzonych oddziaływań w oddziałach terapeutycznych dla uzależnionych: wzbudzanie pożądanych społecznie postaw, w tym przestrzeganie porządku prawnego, oraz proces leczenia...

Komunikat dotyczący widzeń osadzonych z osobami najbliższymi

Trwają prace termomodernizacyjne rawickiego więzienia. Realizowane działania w ogólnym rozrachunku przyczynią się do poprawy warunków pełnienia służby przez funkcjonariuszy, warunków odbywania kary, korzystnie wpłyną na bezpieczeństwo jednostki, a co za tym idzie, również na bezpieczeństwo społeczeństwa, przyniosą także wymierne korzyści dla środowiska naturalnego.

Komunikat

09.07.2020

Komunikat dotyczący planowanego przywrócenia widzeń osadzonych z najbliższymi.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej