W miniony piątek w ramach doradztwa zawodowego i promocji zatrudnienia w SW funkcjonariusze Zakładu Karnego odwiedzili uczniów Szkoły Podstawowej w Gostkowie oraz Zespołu Szkół Zawodowych w Rawiczu.

W Zakładzie Karnym w Rawiczu odbyło się szkolenie z udziałem kuratorów z obszaru działania Sądu Okręgowego w Poznaniu.

Czas matur

06.05.2022

W Centrum Kształcenia Ustawicznego w Zakładzie Karnym w Rawiczu - podobnie, jak w szkołach wolnościowych - trwają matury.

Pociąg do czytania

04.05.2022

„Pociąg do czytania” – to ostatnie „cudo”, jakie w ramach podejmowanych aktywności i współpracy ze środowiskiem lokalnym powstało w ramach warsztatów terapii zajęciowej. Osadzeni aktywizowani przez kadrę penitencjarną, która angażuje ich w prace na rzecz społeczeństwa – poprzez swoją działalność, wychodzą poza mury więzienia.

Niepodważalną rolę w życiu człowieka odgrywa praca.

Uroczysta odprawa

24.04.2022

W Zakładzie Karnym w Rawiczu odbyła się uroczysta odprawa z okazji wręczenia odznak „Za zasługi w pracy penitencjarnej”.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej