Na rawickim cmentarzu odbyły się uroczystości odsłonięcia pomnika nagrobnego Józefa Stefaniaka – naczelnika więzienia po odzyskaniu niepodległości – w latach 1921 – 1929.

Ministerstwo Sprawiedliwości i Służba Więzienna od początku epidemii Covid-19 skutecznie zapobiegają rozprzestrzenianiu się koronawirusa w zakładach karnych i aresztach śledczych. Dbają o ochronę zdrowia i życia funkcjonariuszy, pracowników więziennictwa oraz osadzonych i ich najbliższych. Sytuacja epidemiczna jest dokładnie monitorowana, dzięki czemu nie doszło do masowych zakażeń na terenie jednostek penitencjarnych.

Trwające w Zakładzie Karnym w Rawiczu prace termomodernizacyjne znalazły się na półmetku. Zakończono roboty na dwóch budynkach administracyjnych i pawilonie mieszkalnym B. Obecnie remontowany jest pawilon mieszkalny A.

Przedstawiciele kadry penitencjarnej Zakładu Karnego w Rawiczu – mjr Michał Talaga i por. Marek Pięta, wzięli udział w Ogólnopolskim Seminarium Naukowym „Instytucjonalne uwarunkowania zjawiska przemocy i agresji wśród nieletnich”, zorganizowanym przez Zakład Penitencjarystyki Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Mityngi grupy samopomocowej Anonimowych Alkoholików w Zakładzie Karnym w Rawiczu odbywają się od blisko 30 lat, dlatego  w obliczu rozprzestrzeniającej się pandemii naszym obowiązkiem jest zapewnienie przetrwania naszej Wspólnocie.

Funkcjonariusze i pracownicy Zakładu Karnego w Rawiczu po raz kolejny zaangażowali się w akcję oddawania krwi

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej