W dniu 8 lutego 1919r. Marszałek Józef Piłsudski podpisał pierwszy akt regulujący organizację i funkcjonowanie polskiego więziennictwa w niepodległym kraju.

Zasłużeni

05.02.2020

31 stycznia 2020 roku emerytowani funkcjonariusze Zakładu Karnego w Przytułach Starych, w siedzibie Wojewody Mazowieckiego w Warszawie, otrzymali Krzyż Zasługi za propagowanie idei bezinteresownej pomocy na rzecz drugiego człowieka.

W piątek 31 stycznia 2020 roku w Zakładzie Karnym w Przytułach Starych odbyło się uroczyste otwarcie i przekazania do użytku hali produkcyjnej, wybudowanej ze środków finansowych pochodzących z Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy, w ramach realizacji Programu „Praca dla więźniów”.

Ku przestrodze…

27.01.2020

24 stycznia 2020r. Zakład Karny w Przytułach Starych odwiedzili uczniowie Zespołu Szkół Powiatowych w Myszyńcu.

Jan Feliks Czekałło (1892-1939) to postać wybitna na tle historii więziennictwa. Po odzyskaniu niepodległości był pierwszym naczelnikiem i organizatorem więzienia w Ostrołęce.

Zakład Karny to nie tylko miejsce odbywania kary pozbawienia wolności i resocjalizacji – zdecydowanie należy zdefiniować tę instytucje jako "średnie" przedsiębiorstwo, a w odniesieniu globalnym ogromna "firma", jaką jest Służba Więzienna.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej