W poniedziałek odbyły się bardzo ciekawe i aktywne zajęcia sportowe dla skazanych z Zakładu Karnego w Przytułach Starych.

Podopieczni "Stowarzyszenia Razem w Dorosłość" z Ostrołęki wyraz z wychowawcami przybyli z wizytą do Zakładu Karnego w Przytulach Starych.

Sport i aktywność fizyczna są bardzo ważnym czynnikiem wychowawczym oraz istotnym środkiem w procesie resocjalizacji osób, które weszły w konflikt z prawem i znalazły się w warunkach izolacji więziennej.

W ostatnich dniach skazani z Zakładu Karnego w Przytułach Starych wzięli udział w zajęciach edukacyjnych w ramach Programu Readaptacji Społecznej pn. "Środowisko Ponad Wszystko". Skazani zdobywali wiedzę i umiejętności dzięki zajęciom kulturalno-oświatowym zorganizowanym przez wychowawców.

Służba Więzienna nie tylko chroni społeczeństwo przed przestępcami i zapewnia w jednostkach penitencjarnych porządek i bezpieczeństwo, ale także podstawowym zadaniem kadry penitencjarnej jest profilaktyka i resocjalizacja. Stąd pomysł na udział skazanych w kursach reedukacyjnych dla kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego.

"Noc Muzeów 2024"

20.05.2024

Funkcjonariusze Zakładu Karnego w Przytułach Starych uczestniczyli w tegorocznej odsłonie Nocy Muzeów w Warszawie i Ostrołęce.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej