Zapraszamy do Wyższej Szkoły Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie. Już od 1 marca br. tegoroczni maturzyści mogą zarejestrować się w Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK), kierunek penitencjarystyka. Zapisy trwają do 15 maja br.

W dniu 13 lutego r. w Zakładzie Karnym w Przemyślu odbyła się odprawa, podczas której Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Rzeszowie płk Marek Grabek wręczył odznaczenia i awanse na wyższe stopnie służbowe z okazji Święta Służby Więziennej.

W ramach prowadzonych w Zakładzie Karnym w Przemyślu oddziaływań z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom przeprowadzono kolejną edycję programu resocjalizacyjnego „Czy warto?”.

Osadzeni wyznania prawosławnego przebywający w Zakładzie Karnym w Przemyślu mieli możliwość uczestniczenia w obchodach Święta Jordanu.

Terapeutycznie

27.12.2019

Skazani przebywający w oddziale terapeutycznym dla skazanych uzależnionych od środków psychoaktywnych lub substancji psychotropowych Zakładu Karnego w Przemyślu angażują się w wiele istotnych inicjatyw.

W dniu 21 października br. ruszyła kolejna edycja akcji honorowego dawstwa krwi „Nasza Krew – Nasza Ojczyzna”, do której licznie przyłączyli się funkcjonariusz i pracownicy Zakładu Karnego w Przemyślu

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej