10 października obchodzony jest Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego, który ma szczególny wymiar dla Oddziału Terapeutycznego dla skazanych z niepsychotycznymi zaburzeniami psychicznymi lub upośledzonych umysłowo. W tym roku dzień ten obchodzony jest pod hasłem - Godność, a zdrowie psychiczne: pierwsza pomoc psychologiczno-psychiatryczna dla wszystkich.

Trzech funkcjonariuszy z potulickiej jednostki będąc w czasie wolnym od służby ujęło nietrzeźwego kierowcę. Natychmiastowa reakcja i wezwanie nakielskiej Policji pozwoliło zapobiec ewentualnym negatywnym konsekwencjom.

Konieczność zmian w priorytetach prac leśnych po huraganie 100-lecia z sierpnia 2017 roku stała się podwaliną długoletniej, owocnej współpracy Nadleśnictwa Szubin i Zakładu Karnego w Potulicach.

Kolejny raz wpisując się w nurt obchodów Święta Niepodległości, w dniu 9 listopada 2019 r. odbędzie się w Potulicach wielkie sportowe święto.

13 października 2019 roku w Zakładzie Karnym w Potulicach widzenia nie będą udzielane.

Polskie społeczeństwo starzeje się, co ma swoje odzwierciedlenie także w populacji skazanych. Funkcjonariusze Służby Więziennej wychodzą naprzeciw pojawiającym się potrzebom w zakresie podejmowania oddziaływań resocjalizacyjnych dostosowanych do osadzonych w wieku senioralnym.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej