Funkcjonariusze Zakładu Karnego w Płocku odwiedzili wychowanków Szkoły im. A Einsteina w Nowym Dworze Mazowieckim, aby zapoznać najmłodszych uczniów z zawodem funkcjonariusza Służby Więziennej.

Funkcjonariusze Zakładu Karnego w Płocku wspólnie z funkcjonariuszami Komendy Miejskiej Policji w Płocku rozpoczęli kolejny rok uczestnictwa w akcjach honorowego oddawania krwi.

Przewodnik psa służbowego wraz ze swoim podopiecznym Narsem, którzy na co dzień pełnią służbę w Zakładzie Karnym w Płocku, odbyli szkolenie „Weterynaryjne ratownictwo taktyczne K9 - przedszpitalna opieka medyczna i weterynaryjna nad przewodnikiem i psem służbowym w środowisku ich pracy".

Współpraca Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku z Zakładem Karnym w Płocku odbywa się m. in. na płaszczyźnie porównania teorii z praktyką.

W dniu 15 listopada 2019 roku funkcjonariusze Zakładu Karnego w Płocku i Komendy Miejskiej Policji w Płocku włączyli się w ogólnopolską akcję krwiodawstwa służb mundurowych pod hasłem „NASZA KREW – NASZA OJCZYZNA”

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej