Urządzenie typu Hajmann, śluza, brama główna, klucze specjalne to tylko niektóre pojęcia związane z pracą na stanowisku bramowego

Dzisiaj w Służbie Więziennej światowy dzień pielęgniarki

Resort Sprawiedliwości Pomaga

Komunikat

Dzięki korespondencji skazani mogą utrzymywać kontakt ze światem zewnętrznym. W czasach gdy wstrzymane są widzenia, pisanie listów staje się jeszcze bardziej popularne.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej