MAMY MISTRZA!!!

13.05.2024

Funkcjonariusz Zakładu Karnego w Pińczowie uczestniczył w zawodach Pucharu Polski Masters w których zdobył złoty medal

W ramach Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w Zakładzie Karnym w Pińczowie realizowany jest kurs zawodowy „Asystent Osoby Niepełnosprawnej/Opiekun Osoby Starszej”

Na zaproszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów Dyrektor Zakładu Karnego w Pińczowie ppłk Przemysław Hajos wraz z pocztem sztandarowym wziął udział w uroczystościach 233 Rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

WSTĄP W NASZE SZEREGI,ZOSTAŃ FUNKCJONARIUSZEM SŁUŻBY WIĘZIENNEJ. Szczegółowych informacji dotyczących postępowania kwalifikacyjnego można uzyskać od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 – 14:00 pod numer telefonu 514 904 834.

W dniu dzisiejszym Dyrektor Zakładu Karnego w Pińczowie, ppłk Hajos Przemysław podpisał umowę o zatrudnienie osadzonych, którzy będą pracowali w firmie EKOM specjalizującej się w odbiorze oraz wywozie odpadów komunalnych i budowlanych.

Osadzeni z Zakładu Karnego w Pińczowie pod opieką funkcjonariuszy przystąpili w ramach Międzynarodowego Dnia Ziemi do sprzątania terenu miasta Pińczów.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej