Dotychczasowa współpraca opolskiej jednostki z Państwowym Muzeum na Majdanku to szereg podjętych działań edukacyjny. Pracownicy muzeum przeprowadzili już m.in. warsztaty dla kadry penitencjarnej, które były realizowane na terenie byłego niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego, podobne zajęcia zostały organizowane także dla osadzonych pod nadzorem funkcjonariuszy działu penitencjarnego. Dla tych, którzy z uwagi na odbywanie kary w zakładzie karnym typu...

z okazji Dnia Sekretarki wszystkim Paniom składamy serdeczne życzenia wielu radości, zadowolenia z pracy oraz wszelkiej pomyślności.

Z dniem 23 stycznia 2023 roku Dyrektor Generalny Służby Więziennej gen. Jacek Kitliński powołał na stanowisko Dyrektora Zakładu Karnego w Opolu Lubelskim mjr. Piotra Kozłowskiego. Wręczenia aktu powołania na stanowisko dokonał ppłk Damian Frańczak Z-ca Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Lublinie.

Jest taki dzień, bardzo ciepły, choć grudniowy Dzień, zwykły dzień, w którym gasną wszelkie spory [...]

Już po raz siódmy mieliśmy przyjemność zaczytywać się w dziennikarskich formach, które spływały do naszej jednostki z całej penitencjarnej Polski. Tegoroczny temat należał do tych z kategorii trudnych. Mocno wpisujący się i w samo więzienie jako instytucję izolacyjną, ale także – niestety - w ten rok kalendarzowy z uwagi na prowadzone za naszą wschodnią granicą działania wojenne.

W Zakładzie Karnym w Opolu Lubelskim zakończył się kolejny świąteczny program resocjalizacji. Inicjatywy, w których biorą udział więźniowie, mają na celu wzbudzanie woli współdziałania w kształtowaniu społecznie pożądanych postaw, w szczególności poczucia odpowiedzialności.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej