Podejmujemy działania uświadamiające osadzonym potrzebę odrzucenia agresywnych postaw.

W Bibliotece Wydziału Zamiejscowego Prawa i Nauk o Społeczeństwie funkcjonariusz Zakładu Karnego w Opolu Lubelskim kpt. Tomasz Korczyński starszy psycholog Działu Penitencjarnego przeprowadził szkolenie dla studentów pracy socjalnej, pedagogiki resocjalizacyjnej oraz prawa z zakresu pracy ze sprawcami i ofiarami przemocy w rodzinie.

W dniu 12.01.2019 roku mieliśmy zaszczyt gościć zespół ludowy działający przy Ośrodku Kultury w Niedrzwicy Dużej. W jego repertuarze znajdują się m.in. pieśni zebrane i wykonywane niegdyś przez Zespół Śpiewaczy z Niedrzwicy Kościelnej, który działał w latach 1975 - 2000 pod kierunkiem pani Janiny Głąbowej.

Koncert kolęd

11.01.2019

Wyjątkowy czas Bożego Narodzenia sprzyja codziennym refleksjom i tęsknocie za bliskimi. Śpiewanie kolęd w naszej kulturze wśród rodziny i najbliższych jest zwyczajem stwarzającym magiczną i niepowtarzalną atmosferę niosącą radość.

Święta Bożego Narodzenia to czas wielkiej radości, dobra i miłości. Świętujemy przyjście na świat Jezusa Chrystusa, narodzonego w stajence w Betlejem, w ciszy i ubóstwie. Pamiętając o tym, starajmy się szczególnie w tych dniach zwracać uwagę na drugiego człowieka.

Zakład Karny w Opolu Lubelskim już po raz kolejny przystąpił do OGÓLNOPOLSKIEJ AKCJI HONOROWEGO ODDAWANIA KRWI SŁUŻB MUNDUROWYCH organizowanej dla uczczenia Narodowego Święta Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej pod hasłem: „NASZA KREW – NASZA OJCZYZNA".

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej