W Okręgowym Inspektoracie Służby Więziennej w Lublinie odbyła się uroczystość powołania zastępcy dyrektora Zakładu Karnego w Opolu Lubelskim.

"Przyjdź Duchu święty ja pragnę o to dziś błagam Cię......" - słowami pieśni do Ducha świętego w dniu 29.10.2019 r, w kaplicy pw: św. Maksymiliana Kolbe w Zakładzie Karnym, odbyła się uroczystość Sakramentu Bierzmowania, podczas której 9 osadzonych otrzymało Dary Ducha świętego z rąk J. E. Ks. Bp Józefa Wróbla, Biskupa pomocniczego Archidiecezji Lubelskiej.

W dniu 27 października 2019 roku, na zaproszenie przyjaciół z grupy „Nadzieja”, kilkunastu osadzonych z Zakładu Karnego w Opolu Lubelskim wzięło udział w mitingu otwartym. Miał on wyjątkowo uroczysty charakter bowiem łączył się z kolejną, już dziewiątą, rocznicą powstania grupy.

Zatrudnienie na rzecz Gminy Nałęczów jest efektem kolejnej umowy jaka została podpisana pomiędzy Dyrektorem Zakładu Karnego w Opolu Lubelskim mjr. Cyprianem Bas a Burmistrzem Nałęczowa Panem Wiesławem Pardyką.

Dzięki wieloletniej współpracy pomiędzy Komendą Główną Policji a Centralnym Zarządem Służby Więziennej zaistniałą możliwość uczestnictwa przedstawiciela Służby Więziennej w międzynarodowym szkoleniu „Radicalisation” organizowanym przez Agencję Unii Europejskiej ds. Szkolenia w Dziedzinie Ścigania CEPOL. Po długim procesie rekrutacji do udziału został zakwalifikowany funkcjonariusz Zakładu Karnego w Opolu Lubelskim kpt. Tomasz Korczyński- straszy psycholog Działu...

W dniu 15 października 2019 roku Dyrektor Zakładu Karnego w Opolu Lubelskim mjr Cyprian Bas podpisał umowę o odpłatne zatrudnienie osadzonych z Przedstawicielem Zarządu Spółki „Geomax” Misztal – Stateczny Spółka Jawna.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej