Dyrekcja Zakładu Karnego w Opolu Lubelskim stale dąży do zwiększenia poziomu zatrudnienia odpłatnego w związku z powyższym w ramach realizacji rządowego programu „Praca dla więźniów”.

Funkcjonariusze Zakładu Karnego w Opolu Lubelskim wraz z grupą skazanych wzięli udział w pieszej pielgrzymce z Opola Lubelskiego do Sanktuarium Matki Bożej Kębelskiej w Wąwolnicy

W naszym CKU rozpoczął się kolejny rok szkolny. Również nasze inne szkolne zamierzenia stały się dziś faktem. W Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza uruchomiono dwie klasy o profilu mundurowym.

Z dumą informujemy, że nasze inicjatywy spotkały się z uznaniem Biura Rzecznika Praw Obywatelskich.

"Pamiętnik Teatralny" jest wydawnictwem poświęconym historii i krytyce teatru założonym w 1945 r. przez polskiego reżysera, krytyka i teoretyka teatralnego- Leona Schillera. W przeszło siedemdziesięcioletniej historii wydawnictwa to pierwszy przypadek publikacji tekstu funkcjonariusza Służby Więziennej.

Przestępcom zajmującym się dystrybucją nielegalnych substancji odurzających nie brakuje niestety sprytu i wyobraźni. Na ich nieszczęście, zanim nielegalny proceder stanie się faktem, musi przejść próbę przenikliwej baczności naszych funkcjonariuszy.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej