Funkcjonariusze Zakładu Karnego w Opolu Lubelskim na Ogólnopolskiej interdyscyplinarnej konferencji naukowej.

Udział w uroczystościach państwowych, samorządowych, o charakterze patriotycznym i patriotyczno - religijnym to niezwykle odpowiedzialna rzecz. Wiedzą o tym doskonale funkcjonariusze Kompanii Honorowej OISW w Lublinie.

Powstająca w opolskim Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza klasa mundurowa może stać się pierwszym krokiem na drodze służbowej przyszłych funkcjonariuszy Służby Więziennej.

6 maja 2019 roku o godzinie 9.00 rozpoczęły się matury w całej Polsce. Do egzaminu przystąpili też osadzeni przebywający w Zakładzie Karnym w Opolu Lubelskim.

Z okazji Międzynarodowego Dnia Strażaka przypadającego na 4 maja, funkcjonariusze zaprzyjaźnionej z nami formacji znaleźli czas na to, by swoją cenną wiedzą podzielić się z osadzonymi.

Funkcjonariusze Zakładu Karnego w Opolu Lubelskim uczestniczyli w obchodach rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja-pierwszej w Europie i drugiej na świecie ustawy zasadniczej.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej