Już po raz trzeci funkcjonariusze Służby Więziennej z Zakładu Karnego w Opolu Lubelskim, włączyli się do akcji "Podaruj krew- Uratuj życie", organizowanej wspólnie z Urzędem Miasta w Opolu Lubelskim, Komendą Powiatową Policji w Opolu Lubelskim oraz Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie. Oddaliśmy łącznie ponad 4 litry krwi.

Antoine de Saint-Exupery to autor książki pt: „ Mały Książę” i mistrz odpowiedzi na ważne pytania. Cytaty uczą nas radości z małych rzeczy i pozwalają wrócić do świata dziecięcej wyobraźni, którą tak często gubimy dorastając.

w sprawie działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się wirusa SARS-CoV-2

zmieniające zarządzenie w sprawie działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się wirusa SARS-CoV-2.

Wyższa Szkoła Kryminologii i Penitencjarystyki prowadzi nabór na studia podyplomowe na kierunku Zarządzanie jednostkami organizacyjnymi, oraz zapisy na niestacjonarne studia licencjackie na kierunku Penitencjarystyka.

W ramach „Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój” Służba Więzienna realizuje znaczący projekt „Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawiania wolności”.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej