Pomysłowość funkcjonariuszy działu penitencjarnego w połączeniu z imponującymi umiejętnościami przedstawicieli działu informatyki i łączności doprowadziły do powstania nowego źródła umożliwiającego poszerzenie niezwykle ważnej w tym trudnym czasie oferty kulturalno- oświatowej.

Sierż. Paweł Oroń to nasz serdeczny kolega w służbie. Swoim życiowym doświadczeniem byłby w stanie wypełnić niejeden ciekawy życiorys.

Zarządzenie Nr 40/2020 Dyrektora Zakładu Karnego w Opolu Lubelskim z dnia 23marca 2020 r. w sprawie działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się wirusa COVID-19 (SARS-CoV-2)

Przed nami sprawdzian z odporności, czas wzmożonej gotowości organizmu do starcia z wirusami. Choć obecna sytuacja zmienia się z dnia na dzień, nie ulegajmy panice, działajmy rozsądnie i stosujmy się do ogólnych zasad ostrożności. Pamiętajmy o tym, jak wiele zależy od nas samych, od naszego stylu życia, myślenia i zachowania. Sami bądźmy odpowiedzialni za nasze zdrowie.

Zarządzenie Dyrektora Zakładu Karnego w Opolu Lubelskim z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się wirusa COVID-19 (SARS-CoV-2)

Komunikat

11.03.2020

Od dnia 12 marca br. we wszystkich aresztach śledczych i zakładach karnych będzie dokonywany profilaktyczny pomiar temperatury ciała wszystkim osobom wchodzącym na ich teren, w tym odwiedzającym osadzonych. W przypadku stwierdzenia temperatury ciała przekraczającej 38 stopni C, zostanie podjęta decyzja o niewpuszczeniu na teren jednostki.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej