Osadzeni w Zakładzie Karnym nr 1 we Wrocławiu Oddział Zewnętrzny w Oleśnicy zdobywają nowe profesje. Trwa program poszerzania ich kwalifikacji zawodowych, tak aby po zakończeniu odbywania kary znaleźli pracę.

W dniu 7 kwietnia 2019 roku, podtrzymując wieloletnią tradycję, funkcjonariusze Oddziału Zewnętrznego w Oleśnicy zorganizowali świąteczne spotkanie skazanych ze swoimi rodzinami. Tym razem osiemnastu skazanych skorzystało z możliwości spędzenia trzech dodatkowych godzin ze swoimi bliskimi, w szczególnym okresie zbliżających się świąt wielkanocnych.

W ramach współpracy Oddziału Zewnętrznego w Oleśnicy Zakładu Karnego nr 1 we Wrocławiu z kuratorem zawodowym przy Sądzie Rejonowym w Oleśnicy, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Oleśnicy, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnicy, Schroniskiem św. Brata Alberta w Szczodrem ruszyła kolejna edycja programu readaptacji skazanych „KURATOR”

Od 24 lat na terenie Zakładu Karnego w Oleśnicy, obecnie Oddziału Zewnętrznego ZK nr 1 we Wrocławiu odbywają się 2 razy w roku spotkania mające charakter integracji rodzin ze skazanymi.

Zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 października 2018 r. (poz. 297) w dniu 30.11.2018 r. zniesiony został Zakład Karny w Oleśnicy a w dniu 1 grudnia 2018 r. został utworzony w Oleśnicy Oddział Zewnętrzny Zakładu Karnego Nr 1 we Wrocławiu.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej