W związku z trudną sytuacją epidemiczną, od dnia 27.11.2021 r. widzenia w Oddziale Zewnętrznym w Oleśnicy Zakładu Karnego Nr 1 we Wrocławiu realizowane będą z zachowaniem zwiększonego reżimu sanitarnego. Osoby, które zostały zapisane na widzenia w dniu 28 listopada 2021 roku, zostaną wpuszczone.

KOMUNIKAT

26.07.2021

W związku z przywróceniem z dniem 1 czerwca 2021 roku widzeń osadzonych z osobami najbliższymi, w trosce o zdrowie funkcjonariuszy, osadzonych i ich rodzin widzenia realizowane będą z zachowaniem zasad sanitarnych oraz dystansu społecznego. W oparciu o artykuł 247 Kodeksu karnego wykonawczego dodatkowo obowiązywały będą między innymi poniższe uregulowania:

W związku z utrzymującą się stabilną sytuacją epidemiczną w zakładach karnych i aresztach śledczych, Służba Więzienna planuje przywrócić widzenia z dziećmi.

Ministerstwo Sprawiedliwości i Służba Więzienna od początku epidemii Covid-19 skutecznie zapobiegają rozprzestrzenianiu się koronawirusa w zakładach karnych i aresztach śledczych. Dbają o ochronę zdrowia i życia funkcjonariuszy, pracowników więziennictwa oraz osadzonych i ich najbliższych. Sytuacja epidemiczna jest dokładnie monitorowana, dzięki czemu nie doszło do masowych zakażeń na terenie jednostek penitencjarnych.

w sprawie działań przeciwepidemicznych w Zakładzie Karnym Nr 1 we Wrocławiu.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej