W ubiegłym tygodniu przekazaliśmy 30 000 plastikowych nakrętek z Zakładu Karnego w Nysie dla 8-letniej Madzi z Racławic Śląskich, która od urodzenia zmaga się z chorobami, wymagającymi kosztownych rehabilitacji.

Komunikat

03.01.2022

Mając na względzie kontynuację działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się wirusa COVID-19 (SARS-CoV-2) na podstawie art. 247 § 1 i 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy widzenia osadzonych będą odbywać się w sposób ograniczony.

Kadra penitencjarna Zakładu Karnego w Nysie podejmuje szereg działań mających na celu zwiększenie szans na odnalezienie się osadzonych na rynku pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności.

Kadra penitencjarna Zakładu Karnego w Nysie kolejny już raz zorganizowała wśród skazanych akcję zbiórki żywności. Teraz za pośrednictwem Ośrodka Pomocy Społecznej w Nysie trafi ona do osób najbardziej potrzebujących z naszego terenu.

12 grudnia br. w Racławicach Śląskich odbył się Kiermasz Bożonarodzeniowy, w czasie którego przeprowadzono zbiórkę pieniędzy dla 8-letniej Madzi, która od urodzenia zmaga się z chorobami, wymagającymi kosztownych rehabilitacji.

Dzisiaj, z udziałem sekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Michała Wosia, na murze Zakładu Karnego w Nysie odsłonięto tablicę upamiętniającą osoby represjonowane i internowane w stanie wojennym.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej