Zakład Karny w Nysie skierował skazanych do usuwania skutków zalania gospodarstw po nawałnicy, która przeszła nad pobliską wioską.

Czy można zadzwonić z przedłużacza? Co do zasady nie, ale można próbować przemycić w nim telefon komórkowy. Funkcjonariusze Zakładu Karnego w Nysie udaremnili dzisiaj taką próbę.

Festyn dla dzieci

10.06.2019

Zakład Karny w Nysie wspólnie z Sołectwem Wsi Kępnica po raz kolejny zorganizował wielki festyn rodzinny. 8 czerwca br. teren kompleksu rekreacyjno-sportowego w Kępnicy stał się ogromnym placem zabaw.

W ramach porozumienia o współpracy naukowo - dydaktycznej pomiędzy Zakładem Karnym w Nysie i Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Nysie, studenci Instytutu Bezpieczeństwa Wewnętrznego mieli możliwość 23 maja br. zwiedzić naszą jednostkę penitencjarną.

W ramach ogólnopolskiej kampanii "Pola Nadziei", której celem jest szerzenie idei ruchu hospicyjnego, funkcjonariusze z Zakładu Karnego w Nysie, jak również skazani, przekazali na rzecz Hospicjum Św. Arnolda Janssena w Nysie ponad 4,1 tys. zł.

W Zakładzie Karnym w Nysie zakończył się kolejny kurs podnoszący kwalifikacje zawodowe osób pozbawionych wolności. Tym razem dwunastu osadzonych uzyskało kwalifikacje w zawodzie spawacza.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej