3 września br. Dyrektor Zakładu Karnego w Nysie ppłk Jan Pietrzyk uczestniczył w lokalnych obchodach 81. rocznicy wybuchu II wojny światowej połączonych ze świętem Dnia Weterana Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej. W tym dniu Polacy oddają hołd obrońcom Ojczyzny i wspominają wszystkich tych, którzy walcząc o Polskę zginęli na polach bitew.

Z dniem 1 września br. również skazani rozpoczęli naukę. W Centrum Kształcenia Ustawicznego przy Zakładzie Karnym w Nysie, który ma jedyną więzienną szkołę w okręgu opolskim, w 8 oddziałach szkolnych naukę zaczęło 171 słuchaczy.

Komunikat

31.08.2020

Na podstawie art. 13 ust. 1, ust. 2 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 roku o Służbie Więziennej, art. 247 § 1 Kodeks karny wykonawczy, w związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii oraz zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 16.03.2020 r., dotyczące odwiedzin w jednostkach penitencjarnych; mając na uwadze konieczność podjęcia działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych...

Dyrektor Generalny Służby Więziennej gen. Jacek Kitliński z dniem 12 sierpnia 2020 r. powołał ppłk. Jana Pietrzyka na stanowisko Dyrektora Zakładu Karnego w Nysie. Rozkaz personalny w obecności funkcjonariuszy jednostki przekazał Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Opolu płk Leszek Czereba.

Funkcjonariusze Zakładu Karnego w Nysie wzięli udział w pikniku charytatywnym, który zorganizowano w niedzielę, 2 sierpnia br. w Paczkowie. Celem imprezy było zebranie środków na leczenie Adriana Piętonia, który choruje na nowotwór żołądka.

31 lipca br. uroczyście pożegnano Dyrektora Zakładu Karnego w Nysie płk Mirosława Ligęzę, który po 29 latach i 11 miesiącach służby w naszej formacji odszedł na emeryturę.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej