Spotkanie wigilijne

23.12.2019

23 grudnia br. przez kapelana więziennego ks. Lotara Rostka zorganizowane zostało spotkanie opłatkowe dla załogi Zakładu Karnego w Nysie i Oddziału Zewnętrznego w Prudniku.

101 rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę, to dobry czas na przeprowadzenie ogólnopolskiej akcji Honorowego Oddawania Krwi. W akcję ,,Nasza Krew-Nasza Ojczyzna” aktywnie włączyli się funkcjonariusze i pracownicy Klubu Honorowych Dawców Krwi OSOCZE, działającego przy Zakładzie Karnym w Nysie.

Pod patronatem Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Opolu 29 listopada br. na terenie Zakładu Karnego w Nysie odbyło się spotkanie podsumowujące VI Ogólnopolski Konkurs Poezji Więziennej - Lirnik '2019.

23 listopada br. w Zakładzie Karnym w Nysie odbyło się uroczyste podsumowanie programu korekcyjno-edukacyjnego dla skazanych odbywających karę pozbawienia wolności za dokonanie przestępstwa przemocy w rodzinie.

21 listopada br. z okazji 60-lecia istnienia placówki szkolnej, rada pedagogiczna wraz z Dyrektorem placówki Tomaszem Syposzem zorganizowała dla słuchaczy CKU w Nysie uroczysty koncert, w którym zagrał po raz drugi na zespół „Horyzont”.

19 listopada br. z udziałem pocztu sztandarowego w Zakładzie Karnym w Nysie z okazji Narodowego Święta Niepodległości odbyła się odprawa służbowa związana z nadaniem odznaczeń resortowych i awansów na stopniu, w której uczestniczył Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Opolu płk Leszek Czereba.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej