Komunikat

14.07.2020

Na podstawie art. 13 ust. 1, ust. 2 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 roku o Służbie Więziennej, art. 247 § 1 Kodeks karny wykonawczy, w związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii oraz zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 16.03.2020 r., dotyczące odwiedzin w jednostkach penitencjarnych; mając na uwadze konieczność podjęcia działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych...

Komunikat

09.07.2020

Komunikat dotyczący planowanego przywrócenia widzeń osadzonych z najbliższymi.

W Centrum Kształcenia Ustawicznego przy Zakładzie Karnym w Nysie, osadzeni w czasie odbywania kary pozbawienia wolności mogą zdobyć zawód. Niedawno zakończyła się część praktyczna egzaminów zawodowych.

W Zakładzie Karnym w Nysie odbyło się spotkanie pomiędzy Dyrektorem jednostki płk. Mirosławem Ligęzą a Prezesem Stowarzyszenia Auxilium „Hospicjum Św.Arnolda Janssena w Nysie dr. n. med Jerzym Miszkiewiczem w związku z przekazaniem dla stowarzyszenia środków ochrony w postaci maseczek wielokrotnego użytku.

Komunikat

26.06.2020

Decyzją Ministerstwa Sprawiedliwości i Służby Więziennej, biorąc pod uwagę aktualną sytuację epidemiologiczną, w pierwszej kolejności, tj. od 1 lipca 2020 roku, planuje się przywrócenie możliwości wykonywania pracy w przywięziennych zakładach pracy i halach produkcyjnych na terenach lub w bezpośrednim sąsiedztwie jednostek penitencjarnych oraz realizację szkoleń zawodowych dla małych grup skazanych. Następnie, w porozumieniu z pracodawcami, przywrócone...

Oddział Zewnętrzny w Prudniku, ul. T. Kościuszki 7a, 48-200 Prudnik - poszukuje kontrahentów zainteresowanych prowadzeniem działalności gospodarczej na terenie zakładu karnego oraz zainteresowanych współpracą opartą na zatrudnieniu skazanych.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej