10 października br. w miejscowości Kowala odbyła się ostatnia, IV runda zawodów motocrossowego PP z udziałem zawodników Klubu Motorowego Cisy w Nowogardzie.

Odznaka „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu” przyznawana jest przez Ministra Zdrowia dla Dawcy który poprzez oddanie co najmniej 20 litrów krwi lub odpowiadającej tej objętości jej składników, w sposób szczególny przyczynił się do ratowania ludzkiego życia i zdrowia.

Służba Więzienna pod względem wzrostu wynagrodzeń musi być zawsze traktowana tak samo jak inne służby mundurowe. Takie zdecydowane stanowisko Ministra Sprawiedliwości było respektowane od 2015 roku z korzyścią dla blisko 30 tysięcy funkcjonariuszy Służby Więziennej.

Chęć pomocy innym ludziom, szczególnie ciężko chorym i walczącym z nowotworem krwi, stanowi podstawowy element empatii do drugiego człowieka.

"Kto czyta książki żyje podwójnie". Umberto Eco

W dniu 11 września w Hali Rega Arena w Płotach odbył się koncert charytatywny na rzecz 18 miesięcznego chłopca chorującego na ostrą białaczkę limfoblastyczną typu B.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej