W dniu 19 kwietnia 2024 r. wzieliśmy udział w dniu otwartym w Zespole Szkół nr 1 im. Stanisława Staszica w Nowogardzie.

W dniu 17 kwietnia br. w naszej jednostce penitencjarnej odbyło się kolejne spotkanie grupy osadzonych z przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego.

W ramach współpracy z przedstawicielami kościoła Zielonoświątkowego, w dniu 13 kwietnia br. na terenie nowogardzkiej jednostki penitencjarnej odbył się wyjątkowy koncert.

W dniu 11.04.2024 r. w Akademii Nauk Stosowanych w Szczecinie odbyło się spotkanie, w którym uczestniczyli Dyrektor wraz z z-cą Dyrektora ZK w Nowogardzie oraz władze uczelni ANS TWP w Szczecnie.

W dniu 04 kwietnia br. miała miejsce odprawa kierownictwa jednostki z udziałem płk Tomasza Raczyka - Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Koszalinie.

20.03.2024 r. odbył się ogólnopolski dzień przedsiębiorczości.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej