W dniu 13 maja na terenie Domu dla dzieci i młodzieży - "MACIEK" w Przemyślu odbyło się przekazanie maseczek ochronnych dla personelu i wychowanków placówki. Maseczki zostały uszyte na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Dyrektorem Zakładu Karnego w Medyce i Prezydentem Miasta Przemyśla.

W dniu 5 maja br. Prezydent Miasta Przemyśla - Wojciech Bakun podpisał z Dyrektorem Zakładu Karnego w Medyce - mjr. Jackiem Szlachcicem porozumienie o współpracy. Porozumienie jest wynikiem akcji #ResortSprawiedliwościPomaga, zainicjowanej przez Ministerstwo Sprawiedliwości wspólnie ze Służbą Więzienną.

Ogłoszenie

30.04.2020

W dniu 1 maja 2020 r. kantyna Zakładu Karnego w Medyce będzie nieczynna

Od dnia dzisiejszego osadzeni odbywający karę w Zakładzie Karnym w Medyce szyją maseczki ochronne w ramach zatrudnienia nieodpłatnego.

Mając na uwadze ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii oraz w związku z koniecznością podjęcia działań zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywoływanej przez wirus COVID-19 (SARS-CoV-2), w związku z wystąpieniem na obszarze województwa podkarpackiego potwierdzonych przypadków zarażenia wirusem COVID-19 (SARS-CoV-2) oraz kierując się zaleceniami wydanymi...

Komunikat

11.03.2020

Od dnia 12 marca br. we wszystkich aresztach śledczych i zakładach karnych będzie dokonywany profilaktyczny pomiar temperatury ciała wszystkim osobom wchodzącym na ich teren, w tym odwiedzającym osadzonych. W przypadku stwierdzenia temperatury ciała przekraczającej 38 stopni C, zostanie podjęta decyzja o niewpuszczeniu jej na teren jednostki.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej