Ministerstwo Sprawiedliwości i Służba Więzienna od początku epidemii Covid-19 skutecznie zapobiegają rozprzestrzenianiu się koronawirusa w zakładach karnych i aresztach śledczych. Dbają o ochronę zdrowia i życia funkcjonariuszy, pracowników więziennictwa oraz osadzonych i ich najbliższych. Sytuacja epidemiczna jest dokładnie monitorowana, dzięki czemu nie doszło do masowych zakażeń na terenie jednostek penitencjarnych.

Mając na uwadze ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego oraz w związku z koniecznością podjęcia działań zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywoływanej przez wirus COVID-19 (SARS-CoV-2), kierując się zaleceniami wydanymi przez Głównego Inspektora Sanitarnego:

W Zakładzie Karnym w Malborku odbyła się uroczysta odprawa zorganizowana z tytułu odejścia na zaopatrzenie emerytalne trojga funkcjonariuszy.

Mając na uwadze ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego oraz w związku z koniecznością podjęcia działań zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywoływanej przez wirus COVID-19 (SARS-CoV-2), kierując się zaleceniami wydanymi przez Głównego Inspektora Sanitarnego:

Przypadające na dzień 8 lutego Święto Służby Więziennej było okazją do wręczenia funkcjonariuszom malborskiej jednostki odznaczeń i awansów na wyższe stopnie służbowe.

W piątek 5 lutego Pan Piotr Bidziński - Prezes Zarządu Pomorskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża wyróżnił Odznaką Honorową PCK kolejnych stopni dwóch malborskich funkcjonariuszy.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej