Na terenie Zakładu Karnego w Łupkowie oraz Oddziału Zewnętrznego w Moszczańcu została przeprowadzona kampania edukacyjna na temat mediacji.

Funkcjonariusze Zakładu Karnego w Łupkowie zakupili materiały edukacyjne dla uczniów Sobotniej Szkoły Podstawowej w Jaworowie na Ukrainie.

W dniach 2 i 3 września 2019 r., skazani z Zakładu Karnego w Łupkowie mieli możliwość zapoznania się z historią związaną z 80 rocznicą wybuchu II Wojny Światowej.

1 sierpnia 2019r., w 75 rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego w Zakładzie Karnym w Łupkowie odbyły się zajęcia oświatowe mające na celu przybliżenie skazanym największego zbrojnego wystąpienia przeciwko okupującym Warszawę wojskom niemieckim

Zakład Karny w Łupkowie wraz z podległym Oddziałem Zewnętrznym w Moszczańcu już od wielu lat współpracuje z Zespołem Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie.

Służba Więzienna włącza się w szereg akcji oraz wydarzeń organizowanych w "małych ojczyznach", gdzie od lat funkcjonują zakłady karne i areszty śledcze. Tym razem Zakład Karny w Łupkowie aktywnie uczestniczył w międzynarodowej konferencji naukowej poświęconej wielokulturowości Euroregionu Karpackiego, która odbyła się w dniach 8-9 lipca br.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej