Mając na uwadze ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii oraz w związku z koniecznością podjęcia działań zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywoływanej przez wirus COVID-19 (SARS-CoV-2), w związku z wystąpieniem na obszarze województwa podkarpackiego potwierdzonych przypadków zarażenia wirusem COVID-19 (SARS-CoV-2) oraz kierując się zaleceniami wydanymi...

Zakład Karny w Łupkowie przekazał maseczki do Starostwa Powiatowego w Sanoku.

Funkcjonariusze z Oddziału Zewnętrznego w Moszczańcu honorowo oddają krew.

Funkcjonariusze Oddziału Zewnętrznego w Moszczańcu w ramach akcji #Resort Sprawiedliwości Pomaga wsparli Szpital Specjalistyczny w Brzozowie.

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną COVID -19 szczególne wyzwania stoją przed służbą ochrony zdrowia – lekarzami, pielęgniarkami i ratownikami. Rozumiejąc co to znaczy „służba”, funkcjonariusze i pracownicy Służby Więziennej z Zakładu Karnego w Łupkowie, wspomogli załogi Bieszczadzkiego Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ z Sanoka, zakupując dla nich środek do dezynfekcji. Akcja wpisuje się w działania Służby Więziennej w ramach projektu...

Czas świąt to czas zadumy i refleksji nie tylko dla ludzi na wolności.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej