Niemałym sprytem wykazała się 64-letnia kobieta, która chciała w ustach przemycić narkotyki synowi odbywającemu karę pozbawienia wolności w łowickim więzieniu. Nie dość, że narkotyki ukryła w jamie ustnej, to dodatkowo obwiązała je folią aluminiową i końcówkami gumowych rękawiczek, żeby zmylić czujność psa specjalnego, który jest szkolony do wykrywania narkotyków i pomaga w sprawdzaniu osób ubiegających się o wejście na teren zakładu karnego.

„Przebudzeni duchowo w rezultacie tych Kroków, staraliśmy się nieść posłanie innym alkoholikom i stosować te zasady we wszystkich naszych poczynaniach”- to motyw przewodni mitingu Anonimowych Alkoholików i Anonimowych Narkomanów, który to miting, z udziałem zaproszonych gości, został zorganizowany w Zakładzie Karnym w Łowiczu.

Wyjątkowy koncert kolęd odbył się w poniedziałek, 6 stycznia, w sali barokowej Muzeum w Łowiczu. Artyści w mundurach z Zakładu Karnego w Łowiczu z wielką dumą oraz radością reprezentowali Służbę Więzienną podczas wspólnego kolędowania.

– My poprzez obecność wśród was chcemy przyłączyć się do dzielenia z wami tych trudów, które są wpisane w wasze życie – mówił biskup łowicki Andrzej Franciszek Dziuba zwracając się do osób odbywających karę pozbawienia wolności w Zakładzie Karnym w Łowiczu.

Jak wygląda Boże Narodzenie w więzieniu, czy skazani łamią się opłatkiem, czy zasiadają do wigilijnej kolacji i jak przeżywają te Święta będąc w odosobnieniu od bliskich – to tylko kilka przykładowych pytań, na które odpowiedź chcieli uzyskać przedstawiciele mediów, którzy w ostatnich dniach przyjechali do łowickiej jednostki penitencjarnej aby porozmawiać na ten temat ze skazanymi i kapelanem, ks. Bogdanem Skórą.

Betlejem, Nazaret, Jerozolima, to tylko niektóre z miejsc, w które mogli się przenieść (choćby na chwilę) uczestnicy prelekcji, którą dla osadzonych w łowickim zakładzie karnym wygłosił, wzbogacając licznymi slajdami, ks. Bogdan Skóra – kapelan w Zakładzie Karnym w Łowiczu.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej