Zakład Karny w Łowiczu po raz kolejny włączył się w prezydencką inicjatywę Narodowego Czytania polegającą w tym roku na czytaniu zbioru ośmiu nowel autorstwa klasyków polskiej literatury.

Rękodzielnicze wyroby artystyczne autorstwa osadzonych z Zakładu Karnego w Łowiczu zasiliły kiermasz i loterię fantową, z których dochód przeznaczony będzie na leczenie i rehabilitację sześcioletniego Olusia, chłopca chorującego na dziecięce porażenie mózgowe.

Trzech funkcjonariuszy Zakładu Karnego w Łowiczu reprezentowało łowicką jednostkę penitencjarną podczas III Mistrzostw Służb Mundurowych w kolarstwie szosowym, które były rozgrywane w minioną niedzielę (25 sierpnia br.) w Warce. Do zawodów przystąpiło ponad stu reprezentantów służb mundurowych z całej Polski. Do pokonania mieli dystans 58 km.

Pomieszczenia dawnego ambulatoriom Zakładu Karnego w Łowiczu uzyskały, po ich generalnym remoncie, nowe przeznaczenie. Mieści się w nim obecnie tzw. centrum penitencjarne. Obok biur kierowników Działu Penitencjarnego oraz pokojów wychowawców ds. pomocy postpenitencjarnej oraz ds kulturalno-oświatowych, a także inspektorów ds. zatrudnienia skazanych, jest też zakładowy radiowęzeł i biblioteka, w których pracują skazani. Swój pokój ma również więzienny kapelan....

Reprezentacja funkcjonariuszy Zakładu Karnego w Łowiczu wzięła udział Pikniku Mundurowym z okazji Święta Policji organizowanym w niedzielne popołudnie, 21 lipca, w Skierniewicach nad zalewem Zadębie przez tamtejszą Policję i Urząd Miejski. Przedsięwzięcie adresowane było do społeczeństwa i zmierza do zacieśnienia współpracy lokalnych służb i instytucji z mieszkańcami lokalnej społeczności Skierniewic i okolic.

Młody mężczyzna, ubiegający się o widzenie ze skazanym kuzynem odbywającym karę pozbawienia wolności w Zakładzie Karnym w Łowiczu, usiłował przemycić na teren łowickiej jednostki penitencjarnej 66 sztuk tabletek białego koloru niewiadomego pochodzenia. Miał je ukryte w bieliźnie. Wieloletnie doświadczenie, czujność i spostrzegawczość funkcjonariuszy pełniących służbę przy wejściu do jednostki spowodowały, że próbę przemytu udaremniono, a mężczyznę...

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej