W związku z Narodowym Świętem Niepodległości, płk Włodzimierz Jacek Gołuch – Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Łodzi, w asyście dyrektora ZK w Łowiczu, ppłk. Tomasza Sawickiego – wręczył funkcjonariuszom łowickiej jednostki penitencjarnej resortowe odznaczenia oraz awanse na wyższe stopnie służbowe. Odprawa służbowa o uroczystym charakterze odbyła się we wtorkowe popołudnie, 12 listopada br., w obecności kadry kierowniczej łowickiego więzienia.

Odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej pobytowi żołnierzy I Pułku Piechoty Legionów Polskich J. Piłsudskiego w Łowiczu, otwarcie wystawy poświęconej 100. rocznicy obecności Armii Błękitnej w Łowiczu, część artystyczna – to tylko niektóre punkty programu uroczystych miejsko-powiatowych obchodów Święta Niepodległości w Łowiczu, w których uczestniczyli reprezentanci Służby Więziennej na czele z dyrektorem Zakładu Karnego w Łowiczu ppłk. Tomaszem Sawickim.

Świątynia Diany, Akwedukt Rzymski, Dom Murgrabiego, Przybytek Arcykapłana, Dom Gotycki z Grotą Sybilli, Łuk Kamienny zwany Greckim oraz Mur z Hermami – to tylko niektóre z obiektów architektonicznych, które mieli okazję obejrzeć niektórzy skazani z Zakładu Karnego w Łowiczu podczas pieszej wycieczki krajoznawczej do parku romantycznego w Arkadii nieopodal Łowicza.

Pod takim hasłem od 21 października rozpoczęła się kolejna edycja Ogólnopolskiej Akcji Honorowego Krwiodawstwa służb mundurowych dla uczczenia Narodowego Święta Niepodległości Rzeczpospolitej Polskiej, w której czynny udział bierze Służba Więzienna. Do akcji włączyli się, jak co roku, funkcjonariusze i pracownicy ZK w Łowiczu. Kilku z nich już oddało honorowo krew.

W ramach kultywowania jakże ważnych dni w roku Święta Wszystkich Świętych i Zaduszek, osadzeni z  Zakładu Karnego w Łowiczu, pod opieką wychowawcy, uczestniczyli w  kilkugodzinnych zajęciach kulturalno-oświatowych, w ramach których odwiedzili aż sześć łowickich nekropolii, pamiętając też o tych, którzy krwią potwierdzili swoje przywiązanie do ojczyzny. W tym czasie zapalili znicze, zwiedzili cmentarze, by zapoznać się m.in. z ich historią.

Zakład Karny w Łowiczu, wzorem lat ubiegłych, włączył się aktywnie w obchody Międzynarodowego Tygodnia Mediacji (14-18 października), promując w ten sposób poza sądowe rozwiązywanie konfliktów.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej