Uczniowie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 im. 10 Pułku Piechoty w Łowiczu w ramach Ogólnopolskiego Programu „W Służbie Prawu” uczestniczyli w zajęciach edukacyjnych na terenie Zakładu Karnego w Łowiczu.

Przedstawiciele Zakładu Karnego w Łowiczu w dniu 8 marca 2023 roku wzięli udział w targach pn. „Akademickie Inicjatywy” zorganizowanych w Liceum Ogólnokształcącym im. Józefa Chełmońskiego w Łowiczu.

Uczniowie trzeciej klasy o profilu mundurowym z Liceum Ogólnokształcącego w Bratoszewicach wzięli dzisiaj udział w zajęciach edukacyjnych w Zakładzie Karnym w Łowiczu.

Młodzież Zespołu Szkół Nr 1 w Głownie w ramach ogólnopolskiego programu „W służbie prawu” wzięła udział w zajęciach edukacyjnych, które odbyły się na terenie łowickiej jednostki penitencjarnej.

Pokaz umiejętności psa specjalnego w zakresie znajdowania narkotyków, prezentacja środków ochrony osobistej funkcjonariuszy Służby Więziennej, zwiedzanie jednostki penitencjarnej, a nade wszystko zapoznanie się z treściami składającymi się na edukację prawną w ramach ogólnopolskiego programu „W służbie prawu” - to tylko niektóre punkty kilkugodzinnej wycieczki uczniów III klasy ZSP nr 3 w Łowiczu w Zakładzie Karnym w Łowiczu.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej