W ramach Ogólnopolskiego Programu „W Służbie Prawu” kolejna grupa młodzieży wzięła udział w zajęciach edukacyjnych na terenie w łowickiej jednostki penitencjarnej.

Uczniowie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 w Łowiczu wzięli udział w zajęciach edukacyjnych na terenie w Zakładzie Karnym w Łowiczu.

Dwudziestu dziewięciu funkcjonariuszy Zakładu Karnego w Łowiczu z dniem 11 listopada 2023 roku zostało awansowanych na wyższe stopnie służbowe.

Głównym celem przeprowadzanych ćwiczeń jest trenowanie umiejętności reagowania i podejmowania wszelkich działań w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku na terenie jednostki.

17 listopada 2023 roku w ramach Ogólnopolskiego Programu „W Służbie Prawu” funkcjonariusz łowickiej jednostki penitencjarnej – już po raz drugi przeprowadził zajęcia edukacyjne dla uczniów Szkoły Podstawowej w Niedźwiadzie.

W 105 rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości – w ramach zajęć kulturalno – oświatowych kilku skazanych odbywających karę pozbawienia wolności w łowickiej jednostce penitencjarnej udało się na spacer po Łowiczu.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej