Zakład Karny w Krzywańcu odwiedzili terapeuci i pacjenci z Lubuskiego Ośrodka Profilaktyki i Terapii w Zielonej Górze

Mistrzostwa Okręgu Poznańskiego w Piłce Nożnej o Puchar Dyrektora Zakładu Karnego w Krzywańcu za nami

Obchody Święta Konstytucji 3 Maja rozpoczęły się mszą świętą w intencji Ojczyzny, która została odprawiona w kościele św. Bartłomieja pw. Najświętszej Maryi Panny.

W Zakładzie Karnym w Krzywańcu od 10 lata realizowany jest program readaptacji społecznej „OKNO NA ŚWIAT – arteterapia malarstwem czyli twórcza resocjalizacja. Jak więc wygląda realizacji takiego programu z perspektywy ostatnich 10 lat ?

Zatrzymał wandala

25.04.2019

Szer. Michał Romanowski strażnik działu ochrony Zakładu Karnego w Krzywańcu przyczynił się do natychmiastowego ujęcia sprawcy aktu wandalizmu, który w dniu 21 kwietnia br. zniszczył wiaty przystankowe w Nowej Soli.

Celem Ogólnopolskiego Konkursu Więziennej Twórczości Teatralnej jest zainteresowanie jednostek penitencjarnych twórczością teatralną osób pozbawionych wolności i promocja tej formy działań resocjalizacyjnych. Konkurs ma charakter innowacyjny - pozwala wnieść nowe treści oraz rozwiązania do obecnie funkcjonującego systemu penitencjarnego.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej