„Blue Knights” – to Międzynarodowy Motocyklowy Klub Stróżów Prawa, który zrzesza funkcjonariuszy takich służb jak: Policja, Straż Graniczna, Służba Więzienna oraz funkcjonariuszy innych służb mundurowych. Polski oddział „Blue Knight” powstał blisko 27 lat temu w Zakładzie Karnym w Krzywańcu. W ostatnim tygodniu kwietnia „Błękitni Rycerze” powrócili do swoich korzeni z aukcją charytatywną dla „Marcina” zmagającego się z zaawansowaną pylicą płuc

W ramach wieloletniej współpracy Zakładu Karnego w Krzywańcu z Uniwersytetem Zielonogórskim, studenci kierunku lekarskiego w dniu 24.04.2024r. przeprowadzili warsztaty dla skazanych kobiet i mężczyzn z zakresu profilaktyki zdrowego stylu życia

W dniu 25.03.2024r. w Porcie Lotniczym Poznań - Ławica im. Henryka Wieniawskiego oraz w dniach 02-05 kwietnia br. w Zakładzie Karnym w Krzywańcu, funkcjonariusze Służby Więziennej z okręgu poznańskiego zdobywali oraz doskonali swoje umiejętności z zakresu prowadzenia negocjacji w sytuacjach kryzysowych, mogących wystąpić w jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej

W minioną sobotę w Zakładzie Karny w Krzywańcu rozegrano sesję gier RPG, którą poprowadził Pan Michał Bańka z kanału YouTube @BaniakBaniaka. Sesja ta przyciągnęła uwagę nie tylko graczy, ale i widowni, złożonej z innych osadzonych

Szkolenie z GISW

26.02.2024

W dniu 22 lutego br. w Zakładzie Karnym w Krzywańcu operatorzy Grupy Interwencyjnej Służby Więziennej podległej Dyrektorowi Okręgowemu Służby Więziennej w Poznaniu przeszkolili kadrę penitencjarną w zakresie prawidłowej organizacji miejsca pełnienia służby oraz zasad zachowania w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa osobistego

W dniu 20.02.2024r. gościliśmy studentów Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Głogowie, studiujących na kierunku – Pedagogika resocjalizacyjna z elementami socjoterapii. Powyższa wizyta to stały element działań prowadzonych przez administrację Zakładu Karnego w Krzywańcu na rzecz środowisk szkolnych oraz naukowych

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej