Mając na uwadze ogłoszenie na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii oraz w związku z koniecznością podjęcia działań zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywoływanej przez wirus COVID-19 (SARS-CoV-2), kierując się aktualnymi zaleceniami wydanymi przez Ministerstwo Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego oraz w związku z objęciem od dnia 10 października 2020 r. miasta...

12 wykonanych przez skazanych domków dla owadów-zapylaczy przekazano Nadleśnictwu Karnieszewice

Stop Przemocy

02.10.2020

2 października przypada Międzynarodowy Dzień bez Przemocy

30 września 2020 roku Klub Honorowych Dawców Krwi PCK „Czerwona Mila” działający przy Zakładzie Karnym w Koszalinie zorganizował kolejną zbiórkę krwi

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej