Święto Służby

28.02.2020

25 lutego 2020 r. w Centrum Kultury 105 w Koszalinie podczas uroczystej odprawy służbowej poprzedzonej mszą św. odbyły się obchody Święta Służby Więziennej Okręgu Koszalińskiego

Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej świadczy pomoc osobom pozbawionym wolności, zwalnianym z zakładów karnych i aresztów śledczych oraz osobom im najbliższym

Administracja Zakładu Karnego w Koszalinie informuje, że z uwagi na przerwę w działaniu systemu informatycznego widzenia w dniu 9 lutego 2020 roku (niedziela) zostały odwołane.

21 stycznia br. Dyrektor Zakładu Karnego w Koszalinie ppłk Wiesława Panaszewska podpisała umowę z Konsorcjum Budowlanym w Koszalinie o zatrudnienie odpłatne skazanych

W Zakładzie Karnym w Koszalinie zorganizowano spotkanie wigilijno-opłatkowe dla skazanych

Pomagamy

24.12.2019

Funkcjonariusze i osadzeni z Zakładu Karnego w Koszalinie po raz kolejny włączyli się do akcji charytatywnych organizowanych w okresie Świąt Bożego Narodzenia

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej