Komunikat dotyczący planowanego przywrócenia widzeń osadzonych z najbliższymi

Do funkcjonariuszy i honorowych krwiodawców z Zakładu Karnego w Koszalinie „pompujących” dla Kajtka dołączyli skazani

Mając na uwadze ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii oraz w związku z koniecznością podjęcia działań zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywoływanej przez wirus COVID-19 (SARS-CoV-2), kierując się zaleceniami wydanymi przez Głównego Inspektora Sanitarnego: 1. Począwszy od dnia 1  lipca 2020 r. od godziny 06:00 na terenie Zakładu Karnego w Koszalinie...

Komunikat

26.06.2020

Decyzją Ministerstwa Sprawiedliwości i Służby Więziennej, biorąc pod uwagę aktualną sytuację epidemiologiczną, w pierwszej kolejności, tj. od 1 lipca 2020 roku, planuje się przywrócenie możliwości wykonywania pracy w przywięziennych zakładach pracy i halach produkcyjnych na terenach lub w bezpośrednim sąsiedztwie jednostek penitencjarnych oraz realizację szkoleń zawodowych dla małych grup skazanych. Następnie, w porozumieniu z pracodawcami, przywrócone...

13 dużych plastikowych worków z nakrętkami zebranymi przez skazanych zostało przekazanych na walkę z chorobą i rehabilitację 5-letniego Gabrysia

Funkcjonariusze Zakładu Karnego w Koszalinie oraz honorowi krwiodawcy i członkowie Klubu HDK Czerwona Mila wsparli akcję #Gaszyn.Challenge

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej