Czyńmy dobro. Dla Siebie. Dla innych. Co dnia. W każdej chwili. Siejmy dobro. Ma piękne owoce.

Komunikat

20.05.2020

Na podstawie art. 247 § 1 Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. kodeks karny wykonawczy, mając na uwadze trwający na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stan epidemii oraz w związku z koniecznością podjęcia działań zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywoływanej przez wirus COVID-19 (SARS-CoV-2) oraz kierując się zaleceniami wydanymi przez Głównego Inspektora Sanitarnego:

Pielęgniarki odgrywają niezwykłą rolę w zespole terapeutycznym. Żaden aparat ani urządzenie nie jest w stanie zastąpić kompetencji, troski i współczucia, jakie daje człowiek pragnący służyć choremu i cierpiącemu.

Wielka fala pomocy w walce z koronawirusem płynie do placówek medycznych w całej Polsce, także zza murów więzienia.

Komunikat

30.04.2020

Na podstawie art. 247 § 1 Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. kodeks karny wykonawczy, mając na uwadze trwający na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stan epidemii oraz w związku z koniecznością podjęcia działań zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywoływanej przez wirus COVID-19 (SARS-CoV-2) oraz kierując się zaleceniami wydanymi przez Głównego Inspektora Sanitarnego:

Można znaleźć wiele racjonalnych argumentów dla konkretnych przypadków, aby nie pomagać. Ale to nic nie zmieni. Lepiej zgrzeszyć nadmiarem dobroci niż nadmiarem kalkulacji.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej