Nasza Bohaterka co roku 1 sierpnia jest w Warszawie. Odwiedza Muzeum Powstania Warszawskiego. Gdy staje przed płytą z nazwiskami Tych, co w powstaniu zginęli, znajduje koleżanki - rozstrzelane, zasypane. Jej nazwisko na płytę nigdy nie trafi. Nie ma tam miejsca na tych, co przeżyli. W przygotowanej "Wielkiej Ilustrowanej Encyklopedii Powstania Warszawskiego" znajduje się Jej krótka notka biograficzna.

KOMUNIKAT

06.08.2020

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 3 Ustawy z dnia 9 kwietnia 2010r. o Służbie Więziennej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1427 z późn. zm.1) oraz art. 247 § 1 ustawy dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy (Dz. U z 2019 r. poz. 676 z późn. zm.2), w związku z § 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U. z 2020r. Poz. 491) -...

W przeddzień Narodowego Dnia Pamięci Powstania Warszawskiego, na zaproszenie wiceministra sprawiedliwości Michała Wójcika, przedstawiciele Służby Więziennej uczestniczyli w niezwykłym spotkaniu z Powstańcami Warszawskimi. Ten zaszczyt miała także funkcjonariuszka z naszej jednostki.

Dziś - 29. lipca startuje V edycja akcji "BohaterON - włącz historię", a tymczasem za murami koronowskiego więzienia oraz Oddziału Zewnętrznego w Chojnicach osadzeni już od kilku dni uczestniczą w jednym z elementów kampanii. Przedsięwzięcie odbywa się w ramach autorskiego programu resocjalizacji pn. "Włącz z nami historię! Pomóż połączyć pokolenia!"

Komunikat dotyczący widzeń osadzonych z osobami najbliższymi.

Komunikat

16.07.2020

Mając na uwadze trwający na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stan epidemii oraz w związku z koniecznością podjęcia działań zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywoływanej przez wirus COVID-19 (SARS-CoV-2), a także kierując się zaleceniami wydanymi przez Głównego Inspektora Sanitarnego.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej