W Centrum Kultury SYNAGOGA w Koronowie zaprezentowana została wystawa elementów kolekcji więziennej przekazanej przez funkcjonariuszy i ich rodziny.

"Sztandar jest znakiem najlepszej tradycji Służby Więziennej, służenia społeczeństwu oraz wierności ideałom praworządności i poszanowania godności jednostki ludzkiej oraz zaszczytnej, ofiarnej i wiernej służby dla dobra Rzeczpospolitej Polskiej" – napisano w uzasadnieniu wniosku o nadanie sztandaru. Z dniem 27 listopada 2019 r. Minister Sprawiedliwości nadał Zakładowi Karnemu w Koronowie Sztandar.

Skazani w oddziale dla osadzonych z niepsychotycznymi zaburzeniami psychicznymi lub upośledzonych umysłowo mieli okazję skorzystać z warsztatów z zakresu muzykoterapii.

9 listopada br. odbył się III Bieg Przełajowy na 10 km „Potulicka Dycha” z udziałem funkcjonariuszy z Zakładu Karnego w Koronowie.

12 listopada 2019 roku płk Jacek Gościak - Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Bydgoszczy wręczył odznaczenia i awanse funkcjonariuszom Zakładu Karnego w Koronowie.

Funkcjonariusze Służby Więziennej Zakładu Karnego w Koronowie wzięli udział w uroczystościach z okazji Narodowego Święta Niepodległości.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej