Komunikat

09.07.2020

Komunikat dotyczący planowanego przywrócenia widzeń osadzonych z najbliższymi.

1 lipca br., w ramach akcji #Resort Sprawiedliwości Pomaga, Zakład Karny w Kłodzku przekazał kolorowanki dla najmłodszych wychowanków Domu Dziecka w Kłodzku

VIII Ogólnopolski Konkurs „Nowe życie starych przedmiotów” organizowany przez Zakład Karny w Chełmie został rozstrzygnięty, uczestniczyli w nim również osadzeni z Zakładu Karnego w Kłodzku

KOMUNIKAT

26.06.2020

Decyzją Ministerstwa Sprawiedliwości i Służby Więziennej, biorąc pod uwagę aktualną sytuację epidemiologiczną, w pierwszej kolejności, tj. od 1 lipca 2020 roku, planuje się przywrócenie możliwości wykonywania pracy w przywięziennych zakładach pracy i halach produkcyjnych na terenach lub w bezpośrednim sąsiedztwie jednostek penitencjarnych oraz realizację szkoleń zawodowych dla małych grup skazanych. Następnie, w porozumieniu z pracodawcami, przywrócone zostanie zatrudnienie zewnętrzne...

Mając na uwadze ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego oraz w związku z koniecznością podjęcia działań zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wy­woływanej przez wirus COVID-19 (SARS-CoV-2), w związku z wystąpieniem na obszarze Dolnego Śląska potwierdzonych przypadków zarażenia wirusem COVID-19 (SARS-CoV-2) oraz kierując się zaleceniami wydanymi...

16 czerwca funkcjonariusze i pracownicy Zakładu Karnego w Kłodzku wzięli udział w akcji #GaszynChallenge na rzecz chorej na rdzeniowy zanik mięśni Mii

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej