Końcem września 2020 roku, w Zakładzie Karnym w Płocku rozstrzygnięto I OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY pt. „Święty Jan Paweł II - Człowiek, który zmienił świat…”. W rywalizacji konkursowej udział wzięli osadzeni z Zakładu Karnego w Kłodzku

Mając na uwadze występującą na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej sytuację epidemiczną, w związku z koniecznością podjęcia działań zapobiegawczych w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wy­woływanej przez wirus COVID-19 (SARS-CoV-2),  jak również wzrostem przypadków zakażeń wirusem COVID-19 na terenie kraju; informuje się, co następuje:

Młodszy inspektor działu ochrony Dawid Jarosz awansował do  finału programu "Ninja Warrior Polska" - zobaczymy go we wtorek 13 października o godzinie 20:05. W ostatnim odcinku drugiego sezonu zawodnicy zmierzą się o tytuł Prawdziwego Wojownika Ninja i 150 tysięcy złotych.

1 października 2020 roku, Dolnośląski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej powołał na stanowisko komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kłodzku bryg. Rafała Chorzewskiego

Pracownicy i osadzeni z Zakładu Karnego w Kłodzku włączyli się w zbiórkę nakrętek na rzecz chorej na wyjątkowo rzadkiego guza mózgu 18-letniej Julii Kuczały z Radkowa

2 września, w ramach prelekcji związanej z realizacją autorskiego programu resocjalizacyjnego, na terenie Zakładu Karnego w Kłodzku wychowawca przybliżył osadzonym niezwykle ważne dla Polaków wydarzenie historyczne

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej