15 sierpnia celebrowano XXXIX rocznicę Koronacji Figurki Matki Bożej Wambierzyckiej, królowej Rodzin, X rocznicę Patronki Ziemi Kłodzkiej. Obchodzono również Święto Wojska Polskiego

20 lipca br., na terenie jednostki wojskowej w Kłodzku, odbyła się uroczysta przysięga wojskowa szeregowych kadetów szkolących się w 22. Karpackim Batalionie Piechoty Górskiej

29 lipca podpisany został pomiędzy Skarbem Państwa – Zakładem Karnym w Kłodzku a przedsiębiorstwem „ZETKAMA” Sp. z o.o. list intencyjny. Dotyczy utworzenia nowych miejsc pracy dla osób pozbawionych wolności

25 lipca 2019 roku, w Zakładzie Karnym w Kłodzku podpisana została kolejna umowa o zatrudnienie osób pozbawionych wolności

25 czerwca, w Zakładzie Karnym w Kłodzku odbył się zorganizowany za pośrednictwem Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Pomocy Resocjalizacyjnej koncert dla osadzonych

W piątek 7 czerwca br. na terenie Placówki Straży Granicznej w Kłodzku, zorganizowany został Dzień Dziecka Służb Mundurowych. W gronie organizatorów znalazł się Zakład Karny w Kłodzku

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej