19 stycznia, w następstwie wystosowanego przez organizatorów zaproszenia, funkcjonariusz Zakładu Karnego w Kłodzku spotkał się z uczniami mieszczącego się w Lewinie Kłodzkim Zespołu Szkolno - Przedszkolnego im. "Na Bursztynowym Szlaku"

Dyrektor Zakładu Karnego w Kłodzku informuje o możliwości dzierżawy nieruchomości - hali produkcyjnej zlokalizowanej na terenie jednostki, na działce o numerze ewidencyjnym nr 35 (przy ulicy Hołdu Pruskiego 4)

29 grudnia 2021 roku, w Zakładzie Karnym w Kłodzku podpisana została kolejna umowa o zatrudnienie osób pozbawionych wolności

6 grudnia br. z okazji „Mikołajek” funkcjonariusze Zakładu Karnego w Kłodzku przekazali wychowankom Domu Dziecka Zgromadzenia Sióstr Służebniczek pozyskane w ramach przeprowadzonej zbiórki słodkie upominki.

Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej we Wrocławiu ogłasza nabór do służby w aresztach śledczych oraz zakładach karnych położonych na Dolnym Śląsku

19 listopada, pomiędzy Skarbem Państwa – Zakładem Karnym w Kłodzku a firmą AVIT Sp. z o.o. podpisana została umowa dotycząca przebudowy placów spacerowych. Projekt ten zakłada kompleksową przebudowę oraz modernizację spacerników zlokalizowanych na  terenie jednostki organizacyjnej

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej