Komunikat

01.04.2020

Od 16 marca 2020 r. Dyrektor Generalny Służby Więziennej gen. Jacek Kitliński powierzył por. Piotrowi Korostyńskiemu czasowe pełnienie obowiązków na stanowisku dyrektora Zakładu Karnego w Kamińsku.

Komunikat

12.03.2020

Od dnia 12 marca br. we wszystkich aresztach śledczych i zakładach karnych będzie dokonywany profilaktyczny pomiar temperatury ciała wszystkim osobom wchodzącym na ich teren, w tym odwiedzającym osadzonych. W przypadku stwierdzenia temperatury ciała przekraczającej 38 stopni C, zostanie podjęta decyzja o niewpuszczeniu jej na teren jednostki.

Praca dla Ciebie

19.02.2020

Od 1 marca br. będzie można zarejestrować się w Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) Wyższej Szkoły Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie.

Z okazji Święta Służby Więziennej Zakładzie Karnym w Kamińsku odbyła się uroczysta odprawa roczna.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej