Służba Więzienna nie pozostaje obojętna na sytuację związaną z epidemią choroby COVID-19 w kraju. W związku z akcją Resort Sprawiedliwości Pomaga, zainicjowaną przez Ministerstwo Sprawiedliwości, funkcjonariusze Zakładu Karnego w Jastrzębiu – Zdroju pozostają nadal w działaniu.

Tym razem funkcjonariusze Zakładu Karnego w Jastrzębiu Zdroju odpowiedzieli na apel o pomoc wystosowany przez Dom Pomocy Społecznej w Gorzycach. W ramach akcji #ResortSprawiedliwościPomaga organizowanej wspólnie przez Ministerstwo Sprawiedliwości i Służbę Więzienną, tutejsza jednostka przekazała pensjonariuszom i załodze obsługującej ww. ośrodek 500 sztuk maseczek ochronnych.

W ramach akcji #ResortSprawiedliwościPomaga organizowanej wspólnie przez Ministerstwo Sprawiedliwości i Służbę Więzienną, osadzeni w Zakładzie Karnym w Jastrzębiu – Zdroju biorą udział w szyciu maseczek ochronnych dla śląskich policjantów.

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami dzięki współpracy Służby Więziennej z Miejską Biblioteką Publiczną w Jastrzębiu Zdroju poprzez zakładowy radiowęzeł udostępniono kolejną audycję.

W dobie pandemii Zakład Karny w Jastrzębiu – Zdroju nie zapomina również o  seniorach, którzy ze względu na  wiek i  choroby współistniejące narażeni są najbardziej na zakażenia COVID -19. Funkcjonariusze Służby Więziennej i pracownicy zakładu karnego zebrali artykuły spożywcze z długim terminem przydatności do spożycia i przekazali na ręce jastrzębskich harcerzy, skąd trafią do najbardziej potrzebujących w mieście rodzin...

Wspieramy kulturę

24.04.2020

Od kilku lat Zakład Karny w Jastrzębiu – Zdroju razem z pracownikami jastrzębskiej biblioteki publicznej organizują spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej