Gwarantujemy stabilne zatrudnienie i wynagrodzenie oraz możliwość rozwoju i awansu zawodowego. Więcej informacji dostępnych telefonicznie tel. 504 333 932 oraz 32 475 92 61

„Murem za polskim mundurem”- takimi słowami przywitał gości i uczestników Pikników Michał Woś- wiceminister sprawiedliwości, który objął honorowym patronatem wydarzenia organizowane przez dyrektora Zakładu Karnego w Jastrzębiu-Zdroju we współpracy z rybnickim Nadleśnictwem.

W dniu 12.08.2023 r. Funkcjonariusze Zakładu Karnego w Jastrzębiu-Zdroju po raz kolejny mieli okazję uczestniczyć w uroczystości Święta Wojska Polskiego organizowanego przez Wojskowe Centrum Rekrutacji w Tychach oraz Urząd Miejski w Pszczynie.

Zakład Karny w Jastrzębiu-Zdroju zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu mającym na celu wybór podmiotu, z którym zostanie zawarta umowa najmu hali produkcyjnej o powierzchni ~2956,20 m kw.

W dniu 15 czerwca 2023 r. Zakład Karny w Jastrzębiu-Zdroju przyjął dwie grupy młodzieży z Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. K. Miarka w Żorach oraz harcerzy z Hufca ZHP 23 DSH Knieja. Wizyta ta była częścią programu edukacyjnego o nazwie "W Służbie Ojczyźnie", który ma na celu edukację prawną młodzieży oraz kształtowanie postaw obywatelskich, proobronnych i patriotycznych.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej