Komunikat dotyczący widzeń osadzonych z osobami najbliższymi

16 lipca 2020r. Urząd Gminy w Jaśle otrzymał 3000 maseczek ochronnych uszytych przez skazanych odbywających karę w Zakładzie Karnym w Jaśle w ramach akcji #ResortSprawiedliwościPomaga

Komunikat

26.06.2020

Decyzją Ministerstwa Sprawiedliwości i Służby Więziennej, biorąc pod uwagę aktualną sytuację epidemiologiczną, w pierwszej kolejności, tj. od 1 lipca 2020 roku, planuje się przywrócenie możliwości wykonywania pracy w przywięziennych zakładach pracy i halach produkcyjnych na terenach lub w bezpośrednim sąsiedztwie jednostek penitencjarnych oraz realizację szkoleń zawodowych dla małych grup skazanych. Następnie, w porozumieniu z pracodawcami, przywrócone zostanie zatrudnienie zewnętrzne...

5 czerwca 2020r. Ochotnicza Straż Pożarna w Szerzynach, Swoszowej i Żurowej za pośrednictwem Urzędu Gminy w Szerzynach otrzymała 300 sztuk maseczek ochronnych uszytych przez skazanych odbywających karę w Zakładzie Karnym w Jaśle w ramach akcji #ResortSprawiedliwościPomaga

27 maja 2020r. Domy Pomocy Społecznej w Wysocku, Moszczanach i Jarosławiu otrzymały 1500 sztuk maseczek ochronnych uszytych przez skazanych odbywających karę w Zakladzie Karnym w Jaśle w ramach akcji #ResortSprawiedliwościPomaga

Cały świat zmaga się ze skutkami pandemii koronawirusa,brakuje środków ochrony osobistej, dlatego ważne jest by włączyć się we wszelkie działania wspomagające ogólnopolską akcję szycia maseczek antywirusowych. Skazani odbywający karę w Zakładzie Karnym w Jaśle, przy aktywnym udziale wszystkich funkcjonariuszy, rozpoczęli szycie maseczek ochronnych

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej