24 października przypada Światowy Dzień Origami. Choć sztuka składania papieru jest domeną Japończyków, to bez wątpienia jest to najczęściej uprawiany rodzaj twórczości artystycznej w polskich Zakładach Karnych.

Jedne z najstraszniejszych i najkrwawszych wydarzeń w Inowrocławiu z czasów II Wojny Światowej miały miejsce za murami obecnego Zakładu Karnego. W jedną noc z rąk hitlerowskich najeźdźców zginęło ponad 56 osób. 22 października obchodzimy 81. rocznicę tej krwawej, „makabrycznej nocy".

Komunikat

19.10.2020

Mając na uwadze trwający na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stan epidemii oraz w związku z koniecznością podjęcia działań zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywoływanej przez wirus COVID-19 (SARS-CoV-2), a także kierując się zaleceniami wydanymi przez Głównego Inspektora Sanitarnego:

W czasach gdy świat stał się „mały” i komunikacja z najdalszymi zakątkami świata jest szybka i bezpośrednia coraz mniej ludzi korzysta z tradycyjnej, listowej korespondencji. Są jednak miejsca, w których słowo pisane na papierze i wysyłane za pomocą poczty ma szczególne znaczenie. Takimi miejscami są np. jednostki penitencjarne.

Zakład Karny w Inowrocławiu, Komenda Powiatowa Policji w Inowrocławiu oraz starostwo Powiatowe w Inowrocławiu ogłasza konkurs interaktywny pt. „Prawa człowieka ma każdy z nas”

Gimnastyka umysłu

01.10.2020

Psycholog działu penitencjarnego przeprowadziła zajęcia pod tytułem „Gimnastyka umysłu”. Okazją do wykorzystania autorskiego programu psychologa i wychowawcy Zakładu Karnego w Inowrocławiu był Międzynarodowy Dzień Osób Starszych.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej