Komunikat

09.07.2020

Komunikat dotyczący planowanego przywrócenia widzeń osadzonych z najbliższymi.

Ministerstwo Sprawiedliwości i Służba Więzienna podejmują kolejne działania chroniące przed rozprzestrzenianiem się koronawirusa.

Zarząd Terenowy NSZZFiPW w Iławie przekazał nieodpłatnie Dyrektorowi Zakładu Karnego w Iławie prawie setkę rękawic antyprzecięciowych i antyprzekłuciowych.

Komunikat

26.06.2020

Decyzją Ministerstwa Sprawiedliwości i Służby Więziennej, biorąc pod uwagę aktualną sytuację epidemiologiczną, w pierwszej kolejności, tj. od 1 lipca 2020 roku, planuje się przywrócenie możliwości wykonywania pracy w przywięziennych zakładach pracy i halach produkcyjnych na terenach lub w bezpośrednim sąsiedztwie jednostek penitencjarnych oraz realizację szkoleń zawodowych dla małych grup skazanych. Następnie, w porozumieniu z pracodawcami,...

Funkcjonariusze Zakładu Karnego w Iławie podjęli akcję promowania bezpiecznych zachowań wśród dzieci i młodzieży podczas zbliżających się wakacji.

19 czerwca 1949 r. utworzono w Iławie Więzienie Karne, od tych wydarzeń minęło 71 lat.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej