Zakład Karny w Iławie w ramach akcji #ResortSprawiedliwosciPomaga dostarczył kolejną partię maseczek ochronnych Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w oddziale terenowym w Iławie

Ministerstwo Sprawiedliwości i Służba Więzienna podejmują kolejne działania chroniące przed rozprzestrzenianiem się koronawirusa.

Bogaci sercem

22.05.2020

Zakład Karny w Iławie w ramach akcji #ResortSprawiedliwosciPomaga dostarczył kolejną partię maseczek ochronnych do Domu dla Dzieci w Kisielicach.

Zakład Karny w Iławie kontynuuje wspólną akcję Ministerstwa Sprawiedliwości i Służby Więziennej pod hasłem #ResortSprawiedliwościPomaga.

14 maja br. w ramach wspólnej akcji Ministerstwa Sprawiedliwości i Służby Więziennej #ResortSprawiedliwosciPomaga przekazaliśmy maseczki strażakom z Iławy.

Niesiemy pomoc

13.05.2020

Zakład Karny w Iławie kontynuuje wspólną akcję Ministerstwa Sprawiedliwości i Służby Więziennej pod hasłem #ResortSprawiedliwościPomaga.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej