W dniu 22 marca 2023 r. mjr Mariusz Sokół - Dyrektor Zakładu Karnego w Hrubieszowie przekazał na rzecz Nadleśnictwa Strzelce budki lęgowe wykonane przez osadzonych w warsztatach tutejszej jednostki.

W oddziaływaniu na skazanych, przy poszanowaniu ich praw i wymaganiu wypełniania przez nich obowiązków, uwzględnia się przede wszystkim pracę, zwłaszcza sprzyjającą zdobywaniu nowych doświadczeń oraz podnoszeniu kwalifikacji zawodowych.

W dniu 16 marca br. w Zakładzie Karnym w Hrubieszowie miało miejsce spotkanie osadzonych z przedstawicielem Nadleśnictwa w Strzelcach.

9 marca uczniowie z Zespołu Placówek Szkolno – Wychowawczych w Hrubieszowie w ramach ogólnopolskiego programu „W SŁUŻBIE PRAWU” wzięli udział w zajęciach edukacyjnych, które odbyły się na terenie hrubieszowskiej jednostki penitencjarnej.

„Bóg także był autorem: jego proza to mężczyzna, jego poezja to kobieta” (Napoleon Bonaparte)

2 marca uczniowie 1 klasy Liceum Ogólnokształcącego im. S. Staszica w Hrubieszowie w ramach ogólnopolskiego programu „W SŁUŻBIE PRAWU” wzięli udział w zajęciach edukacyjnych, które odbyły się na terenie hrubieszowskiego więzienia.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej