W służbie obowiązki wypełnia perfekcyjnie. Od 5 sierpnia br. otrzymał awans zawodowy na stanowisko Z-cy Kierownika Działu Ochrony, jak wielu funkcjonariuszy przy tak ważnej dla społeczeństwa służbie posiada zdrową pasję – sierż. Adrian Czaja łączy hobby i służbę od wielu lat osiągając sukcesy w biegach długodystansowych.

Służba Więzienna aktywnie uczestniczyła podczas 16. edycji święta w cieniu kolegiaty. Przy jednej z najstarszych świątyń kolegiackich w Polsce odbył się uroczysty piknik.

Od 16 lat Służba Więzienna współpracuje ze Stowarzyszeniem Na Rzecz Integracji i Usamodzielnienia „Dom w Głogowie”, a ponadto od ponad 10 lat wspólnie realizowany jest program resocjalizacyjny mający na celu uświadomić osadzonych jak ważna jest rodzina.

Przedstawiciele Służby Więziennej uczcili pamięć ofiar zbrodni wołyńskiej. Uroczystość upamiętnienia 79. rocznicy "krwawej niedzieli na Wołyniu”, która była kulminacją czystek etnicznych ludności polskiej na Wołyniu, Lubelszczyźnie i Małopolsce Wschodniej odbyła się 11 lipca br. pod pomnikiem upamiętniającym ofiary zbrodni.

Przedmiotem dzierżawy jest plac gospodarczy o powierzchni ok. 223 m2 z możliwością usytuowania przenośnych kontenerów roboczych lub hal namiotowych. Wraz adaptacją placu gospodarczego na stanowiska robocze istnieje możliwość podłączenia instalacji sanitarnej, zasilania elektrycznego oraz przyłącza wody.

W sobotę (02.07.) w Głogowie odbyła się kolejna akcja charytatywna „Bramka dla Franka”. Służba Więzienna przekazała na ten szczytny cel rękodzieła jakie w ostatnim czasie stworzyli osadzeni przebywający w Zakładzie Karnym w Głogowie.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej