Komunikat

18.01.2021

Zarządzenie Nr 61/2020 Dyrektora Zakładu Karnego w Głogowie z dnia 15 października 2020r. w sprawie działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się wirusa COVID-19 (SARS-CoV-2)

Funkcjonariusz tutejszego zakładu karnego po raz kolejny powrócił z zawodów z medalem.

Uczcili pamięć osób represjonowanych w czasie stanu wojennego.

KURS TAPICERA

11.12.2020

Służba Więzienna realizuje kurs tapicera w ramach Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.

Dyrektor Zakładu Karnego w Głogowie ppłk Andrzej Zalewski wręczył funkcjonariuszom tutejszej jednostki penitencjarnej akty nadania na wyższe stopnie służbowe.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej