Narodowe Święto Niepodległości jest dniem szczególnym dla wszystkich funkcjonariuszy Służby Więziennej. Z okazji Narodowego Święta Niepodległości 16 listopada 2022 roku odbyła się uroczystość wręczenia awansów na wyższe stopnie służbowe funkcjonariuszom pełniącym służbę w Zakładzie Karnym w Głogowie.

11 listopada obchodzimy Narodowe Święto Niepodległości. To wyjątkowy i ważny dzień dla każdego Polaka.

Zapowiadał się dzień jak każdy inny w zakładzie karnym, ale nim nie był. W środę (09.11.) ujawniono na terenie jednostki pocisk moździerzowy. Dyrektor jednostki w związku z realnym zagrożeniem życia i zdrowia osadzonych i funkcjonariuszy podejmuje decyzję o ewakuacji. Do tego dochodzi próba ucieczki osadzonego z jednostki penitencjarnej. Tak przebiegały ćwiczenia specjalistyczne.

Przygotowanie osadzonych do powrotu do społeczeństwa zaczyna się od momentu, gdy rozpoczynają karę pozbawienia wolności. W listopadzie ruszyła kolejna edycja programu readaptacyjnego - aktywizacja zawodowa osób pozbawionych wolności. Z tego powodu przedstawiciele Powiatowego Urzędu Pracy w Głogowie spotkali się z grupą osadzonych.

Wsparcie zza krat

23.10.2022

Funkcjonariusze i pracownik Służby Więziennej na czele z mjr Robertem Barańskim Z-cą Dyrektora Zakładu Karnego w Głogowie odwiedzili ośrodek w którym przebywają uchodźcy z Ukrainy. Celem wizyty były rozmowy oraz przekazanie pięknych poduszek wykonanych przez skazanych w ramach programu resocjalizacji, najmłodszym mieszkańcom Ukrainy przebywającym w tym ciężkim dla nich czasie w naszym kraju.

„...Chodzę na mitingi, by przypomnieć sobie, że chociaż jestem trzeźwy od kilku lat nadal tylko jeden kieliszek dzieli mnie od ponownego picia…” W październiku odbyło się spotkanie Funkcjonariuszy Służby Więziennej z przedstawicielami grupy AA „Tęsknota”. Celem spotkania było omówienie efektów mitingów AA, w których uczestniczą osadzeni.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej