W dniu 10 grudnia w Oddziale Zewnętrznym w Pobiedziskach Zakładu Karnego w Gębarzewie podpisana została umowa dotycząca zatrudnienia odpłatnego skazanych kobiet w hali produkcyjno-magazynowej znajdującej się na terenie oddziału zewnętrznego.

W dniach 6-7 grudnia 2018 roku w Instytucie Kultury Europejskiej UAM w Gnieźnie odbyła się międzynarodowa konferencja "Diagnoza w służbie wymiaru sprawiedliwości".

1 grudnia w więziennej sali widzeń odbyła się wyjątkowo poruszająca uroczystość, w której uczestniczyła społeczność grupy anonimowych alkoholików

11 listopada w Gnieźnie odbyły się uroczystości związane z jubileuszem stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości.

W auli III Liceum Ogólnokształcącego w Gnieźnie po raz trzeci odbyła się akcja bicia rekordu w jednoczesnej Resuscytacji Krążeniowo-Oddechowej.

Podpisane Porozumienie o Wzajemnej Współpracy pomiędzy Norweską Akademią Służby Więziennej a COSSW w Kaliszu, zakłada regularną wymianę doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie oddziaływań penitencjarnych względem osadzonych.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej