Funkcjonariusze Zakładu Karnego w Gębarzewie doskonalili swoje umiejętności z zakresu posługiwania się bronią palną. Szkolenie strzeleckie jest jednym z priorytetowych elementów doskonalenia funkcjonariuszy Służby Więziennej.

Praca daje niezależność i bezpieczeństwo finansowe. W więzieniu jest czymś więcej, to droga do normalności...

Z uwagi na sytuacje epidemiczną w kraju, w tym odnotowany wzrost liczby zakażeń koronawirusem SARS- CoV-2, zwiększenie zachorowalności na COVID-19 informuję, że w oparciu o artykuł 247 Kodeksu karnego wykonawczego od dnia 1 grudnia 2021 r. obowiązywały będą miedzy innymi poniższe uregulowania:

Na szczęście były to tylko ćwiczenia współdziałania ze służbami ratunkowymi w sytuacjach kryzysowych, które mogą wystąpić na terenie zakładu karnego

Funkcjonariusze Służby Więziennej uczcili pamięć ks. Mateusza Zabłockiego uczestnika Powstania Wielkopolskiego, biorąc udział w akcji sprzątania grobu bohatera. Nie umiera ten, kto żyje w naszych sercach i pamięci...

Nie żyje młoda osoba, moje dzieci zostały bez matki...

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej