W ubiegłą sobotę, tj. 13 kwietnia br., na terenie jednostki penitencjarnej w Garbalinie odbył się okolicznościowy mityng z okazji XXVIII już rocznicy utworzenia grupy anonimowych alkoholików pn. "U Jadzi".

W dniu 11 kwietnia br. na terenie Zakładu Karnego w Garbalinie realizowane były widzenia osadzonych z najbliższymi. W tym to dniu dzięki czujności funkcjonariusza nie doszło do wniesienia na teren ścisły jednostki penitencjarnej substancji narkotycznej.

Hala w Garbalinie

09.04.2019

Budowa przywięziennych hal produkcyjnych to realizacja jednego z trzech filarów programu „Praca dla więźniów”. Program wdrażany jest przez Ministerstwo Sprawiedliwości, a  Zakład Karny w Garbalinie, jako jedna z czterdziestu jednostek penitencjarnych w kraju, wytypowany został do wybudowania na swym terenie hali produkcyjnej.

Z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet, dyrekcja Zakładu Karnego w Garbalinie zezwoliła już po raz kolejny w tym roku, na dodatkowe spotkanie więźniów ze swym najbliższymi. Spotkanie odbyło się w dniu 12 marca br. w ramach realizowanego przez kadrę penitencjarną programu readaptacji społecznej pn. „Mur to nie przeszkoda”.

Wyższa Szkoła Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie jest uczelnią zawodową służb państwowych i została utworzona w dniu 31 sierpnia 2018 roku przez Ministra Sprawiedliwości na mocy rozporządzenia z dnia 20 lipca 2018 roku (Dz. U. 2018, poz.1461). W świetle ustawy o Służbie Więziennej z dnia 9 kwietnia 2010 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1542 i 1669) Uczelnia jest jednostką organizacyjną Służby Więziennej, posiadającą osobowość prawną...

Na terenie jednostki penitencjarnej w Garbalinie trwa aktualnie realizacja szkolenia kursowego przyuczającego osadzonych do zawodu glazurnika. Do bieżącego szkolenia skierowanych zostało 12 skazanych odbywających karę pozbawienia wolności po raz pierwszy. Jest to pierwszy rozpoczęty w tym roku kurs zawodowy z dziewięciu zaplanowanych na ten rok w ramach POWER.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej