W sobotę 1 października 2022 r. pięciu osadzonych z Zakładu Karnego w Dublinach uczestniczyło w pracach porządkowych na terenie Ośrodka Edukacji Historyczno - Przyrodniczej Wilczy Szaniec w Gierłoży.

Stojak na rowery przekazany Szkole Muzycznej w Kętrzynie!

Przed dwoma miesiącami st. inspektor Działu Ochrony st. chor. Daniel Lewoń funkcjonariusz Zakładu Karnego w Dublinach. w czasie wolnym od służby, podjął czynności zmierzające do ujęcia sprawcy przestępstwa, a także odzyskania utraconego mienia.

W dniu 27.08.2022r., funkcjonariusze z Zakładu Karnego w Dublinach wzięli udział w Turnieju Strzeleckim o Puchar Burmistrza Miasta Kętrzyn, który jednocześnie połączony był z akcja charytatywną na rzecz Jasia Korshenrich..

9 sierpnia 2022 r., Dyrektor Zakładu Karnego w Dublinach ppor. Radosław Markuc podpisał kolejną umowę, dotyczącą odpłatnego zatrudnienia skazanych poza terenem jednostki penitencjarnej, tym razem na rzecz Nadleśnictwa Srokowo reprezentowanego przez Nadleśniczego Zenona Piotrowicza.

Koniec lipca był okazją do udziału w imprezie organizowanej w naszym bliskim sąsiedztwie.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej