W ramach zawartego porozumienia o współpracy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Lublinie a Zakładem Karnym w Chełmie działamy na wysokim poziomie pomimo trudnego czasu zwiazanego z pandemią.

W dniu 1 marca 2021 roku w Chełmie odbyły się obchody z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

Jednym z nadrzędnych celów kary pozbawienia wolności jest wzbudzenie w skazanym woli w kształtowaniu jego społecznie pożądanych postaw a w szczególności poczucia odpowiedzialności co doskonale wpisuje się w kanon wartości idei sprawiedliwości naprawczej, która rozumiana jest jako metoda rozwiązywania konfliktu powstałego pomiędzy ofiarą a sprawcą przestępstwa.

Uroczystość, której tradycyjnie towarzyszyło przyznanie funkcjonariuszom odznak za „Za zasługi w pracy penitencjarnej”, awansów, zorganizowano w związku z obchodami Święta Służby Więziennej . Wręczenia nominacji oraz odznaczeń dokonał ppłk Andrzej Weremko Dyrektor Zakładu Karnego w Chełmie z zachowaniem reżimu sanitarnego.

Podpisano porozumienie w zakresie współpracy w ramach poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz ograniczenia skutków niekorzystnych zjawisk atmosferycznych.

IX Ogólnopolski Konkurs na stworzenie czegoś nowego ze starego pod hasłem „Nowe życie starych przedmiotów”

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej