Rak płuca to najczęstszy pod względem zachorowalności rak w Polsce. Nowotwór płuc powoduje także największą liczbę zgonów spośród wszystkich nowotworów. Tylko w Zakładzie Karnym w Bydgoszczy-Fordonie populacja skazanych palących wyroby tytoniowe stanowi ponad 82% wszystkich osadzonych. Dlatego tak ważne jest prowadzenie licznych oddziaływań penitencjarnych, które mogą wpłynąć na zwiększenie świadomości skazanych na temat szkodliwości i zagrożeń związanych...

Jak wynika ze statystyk policyjnych liczba przestępstw wszczętych w oparciu o ustawę o przeciwdziałaniu narkomanii z roku na rok wzrasta i nie są to wyłącznie postępowania wszczęte w związku z posiadaniem substancji psychoaktywnych, ale także przestępstwa popełnione pod wpływem środków odurzających. Tylko w roku 2020 wszczęto 34 065 takich postępowań, a w roku 2015 było ich 30 389. Wiele z tych osób finalnie zostaje pozbawionych wolności.

Funkcjonariusze Zakładu Karnego w Bydgoszczy-Fordonie oraz Oddziału Zewnętrznego w Strzelewie coraz częściej włączają się w akcje pomocowe na rzecz potrzebujących. Niektóre z nich stają się regułą. Tak też jest z organizowaniem akcji na rzecz 6-letniego Mikołaja.

Ruszamy z POWER-EM

27.07.2021

27 lipca br. w Zakładzie Karnym w Bydgoszczy-Fordonie rozpoczął się ostatni kurs zawodowy zaplanowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza – Edukacja – Rozwój na lata 2014-2020, będący integralną częścią Projektu pn. ''Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności”.

Oddał ponad 28 litrów krwi. Od 19 lat regularnie pomaga oddając honorowo krew i zapowiada, że na tym nie zaprzestanie. Jego wieloletnie zaangażowanie i wysiłek, a także wola pomagania zostały docenione przez przyznanie odznaki „Zasłużonego Dawcy Krwi I stopnia”.

Ogłoszenie o naborze do służby w Zakładzie Karnym w Bydgoszczy-Fordonie.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej