15 października przypada Światowy Dzień Białej Laski – to święto osób niewidomych i niedowidzących obchodzone od 1964 roku. Zakład Karny w Bydgoszczy-Fordonie jest jedyną jednostką penitencjarną w kraju, która posiada oddział przeznaczony dla skazanych ociemniałych odbywających karę w systemie terapeutycznym, poza oddziałem, która prowadzi oddziaływania wobec skazanych ociemniałych.

Na terenie Bydgoskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Bydgoszczy odbyło się spotkanie informacyjne przeznaczone dla uczniów klas maturalnych, które poprowadził mjr Radosław Gadzinowski - starszy wychowawca działu penitencjarnego Zakładu Karnego w Bydgoszczy-Fordonie.

Pod koniec września br. w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy odbyła się uroczystość wręczenia najwyższych odznaczeń przyznawanych krwiodawcom "Honorowy Dawca Krwi - Zasłużony dla Zdrowia Narodu". St. sierż. sztab. Adam Jendruszewski – funkcjonariusz działu ochrony fordońskiej jednostki penitencjarnej odebrał z rąk Dyrektora Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy - Pawła Wojtylaka odznaczenie.

Na zaproszenie Rektorów Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej oraz Wyższej Szkoły Bankowej w Bydgoszczy ppłk Marcin Klimczyk - Dyrektor Zakładu Karnego w Bydgoszczy-Fordonie wziął udział w uroczystych inauguracjach roku akademickiego 2019/2020.

W tym roku mija 80-ta rocznica rozstrzelania mieszkańców Fordonu dokonanego przez Niemców na Rynku, przy kościele pw. Świętego Mikołaja. W uroczystościach wziął udział ppłk Marcin Klimczyk – Dyrektor Zakładu Karnego w Bydgoszczy-Fordonie wraz z pocztem sztandarowym.

W tym roku mija 80. rocznica masowych egzekucji, które odbyły się w fordońskiej Dolinie Śmierci. W uroczystościach wziął udział ppłk Marcin Klimczyk – Dyrektor Zakładu Karnego w Bydgoszczy-Fordonie.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej