Dzień Matki

26.05.2020

Wielkimi krokami zbliża się jeden z najwspanialszych dni w roku, święto, którego nie sposób pominąć – Dzień Matki. Jak będą wyglądały obchody w Zakładzie Karnym w Bydgoszczy-Fordonie? Na pewno nikt nie zapomni o żadnej mamie.

Komunikat

20.05.2020

Mając na uwadze trwający na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stan epidemii oraz w związku z koniecznością podjęcia działań zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywoływanej przez wirus COVID-19 (SARS-CoV-2), a także kierując się zaleceniami wydanymi przez Głównego Inspektora Sanitarnego.

Zakład Karny w Bydgoszczy-Fordonie przystąpił do akcji zbiórki plastikowych nakrętek zorganizowanej przez Urząd Miasta w Bydgoszczy przy współpracy z Międzygminnym Kompleksem Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o.

Czas przymusowej izolacji spowodowanej pandemią Covid-19 postawił przed wszystkimi konieczność odnalezienia się w nowej rzeczywistości. Zakład Karny jest instytucją, która na co dzień ma zadanie odizolowywać skazanych od społeczeństwa dając poczucie bezpieczeństwa obywatelom, a w tej nowej rzeczywistości przyszedł czas, aby dodatkowo zminimalizować kontakt osadzonych ze światem zewnętrznym dla ich bezpieczeństwa, pamiętając o celach wykonywania kary pozbawienia...

Komunikat

04.05.2020

Mając na uwadze trwający na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stan epidemii oraz w związku z koniecznością podjęcia działań zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywoływanej przez wirus COVID-19 (SARS-CoV-2), a także kierując się zaleceniami wydanymi przez Głównego Inspektora Sanitarnego.

Za murami więzień pracują i pełnią służbę funkcjonariusze wielu specjalizacji: ochronnej, penitencjarnej, kwatermistrzowskiej, ewidencyjnej, finansowej, informatycznej, kadrowej, organizacyjno – prawnej oraz służba zdrowia. Dzięki codziennemu zaangażowaniu i ciężkiej służbie wszystkich funkcjonariuszy Służby Więziennej społeczeństwo może czuć się bezpieczniej.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej