Pomimo luzowania obostrzeń związanych z wirusem CIVID-19, stan epidemii nie minął. Dowodem tego fakt, iż w punktach krwiodawstwa i szpitalnych bankach brakuje krwi. Na apel Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy w sprawie dawców rzadkiej grupy krwi 0 Rh+ odpowiedział fordoński funkcjonariusz Służby Więziennej.

8 maja obchodzony jest Ogólnopolski Dzień Bibliotekarza i Bibliotek, który został zainicjowany w 1985 roku przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. Wydarzenie, początkowo skierowane było wyłącznie do bibliotekarzy, z czasem jednak stało się powszechnie obchodzonym świętem rozpoczynającym Tydzień Bibliotek, podczas którego organizowane są różnego rodzaju spotkania promujące czytelnictwo.

Ministerstwo Sprawiedliwości i Służba Więzienna od początku epidemii Covid-19 skutecznie zapobiegają rozprzestrzenianiu się koronawirusa w zakładach karnych i aresztach śledczych. Dbają o ochronę zdrowia i życia funkcjonariuszy, pracowników więziennictwa oraz osadzonych i ich najbliższych. Sytuacja epidemiczna jest dokładnie monitorowana, dzięki czemu nie doszło do masowych zakażeń na terenie jednostek penitencjarnych.

Kształtowanie świadomości patriotycznej oraz poczucia obywatelskości to jedno z trudniejszych zadań, nie tylko za murami więzienia, ale także wśród całego społeczeństwa. Początek maja to doskonała okazja, aby próbować zaszczepić tę idee wśród osób odbywających karę pozbawienia wolności w Zakładzie Karnym w Bydgoszczy-Fordonie.

Z okazji Dnia Ziemi, który przypada 22 kwietnia corocznie osadzeni odbywający karę pozbawienia wolności w Zakładzie Karnym w Bydgoszczy-Fordonie pod opieką funkcjonariuszy Służby Więziennej uczestniczyli w sprzątaniu fordońskiego brzegu Wisły. Jednak w tym roku z uwagi na panującą pandemię funkcjonariusze wdrożyli inne liczne oddziaływania penitencjarne, które odbywają się na terenie zakładu karnego, a mają za zadanie kształtowanie świadomości proekologicznej...

KOMUNIKAT

16.04.2021

Mając na uwadze trwający na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stan epidemii oraz w związku z koniecznością podjęcia działań zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywoływanej przez wirus COVID-19 (SARS-CoV-2), a także kierując się zaleceniami wydanymi przez Głównego Inspektora Sanitarnego.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej