16 grudnia br. odbyło się wigilijne spotkanie rodzinne osadzonych z oddziału terapeutycznego dla uzależnionych od środków odurzających.

Honorowy Dawca Krwi

13.12.2019

Zakład Karny w Brzegu oraz Oddział Zewnętrzny w Grodkowie po raz kolejny wziął udział w ogólnopolskiej akcji "Nasza Krew - Nasza Ojczyzna".

9 grudnia br. funkcjonariusze Zakładu Karnego w Brzegu i Oddziału Zewnętrznego w Grodkowie - ppor. Szymon Listwan oraz  por. Magdalena Antoszczyszyn przekazali wsparcie na rzecz brzeskiego schroniska "Przytulisko Psisko".

Studencka wizyta

09.12.2019

8 grudnia br. w Zakładzie Karnym w Brzegu po raz drugi gościli studenci Wyższej Szkoły Humanistyczno - Ekonomicznej w Brzegu. To kolejna głupa słuchaczy, którym przybliżona została specyfika pracy w zakładzie karnym.

Hortiterapia

02.12.2019

Osadzeni brzeskiej jednostki uczestniczyli w programie readaptacji społecznej "Tajemniczy Ogród".

Nauczanie kursowe

02.12.2019

Na przełomie listopada i grudnia br. na terenie brzeskiej jednostki realizowany był dla osadzonych kurs zawodowy kwalifikowanej pierwszej pomocy.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej