Komunikat

23.10.2020

Mając na uwadze ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii oraz w związku z koniecznością kontynuowania działań zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej COVID-19 wywoływanej przez wirus SARS-CoV-2 oraz kierując się zaleceniami wydanymi przez Państwowego Inspektora Sanitarnego informuję.

20 października br. Dyrektor Zakładu Karnego w Brzegu płk Mariusz Dubielczyk w imieniu funkcjonariuszy i pracowników Zakładu Karnego w Brzegu i Oddziału Zewnętrznego w Grodkowie przekazał wsparcie na rzecz brzeskiego schroniska "Przytulisko Psisko".

12 września br. na Polanie Śmierci w Starym Grodkowie odbyła się uroczystość upamiętniająca 74. rocznicę mordu dokonanego na żołnierzach NSZ VII Okręgu Śląskiego dowodzonych przez kpt. Henryka Flame ps. "Bartek".

W Zakładzie Karnym w Brzegu oraz w Oddziale Zewnętrznym w Grodkowie osadzeni po raz pierwszy wzięli udział w akcji Narodowego Czytania, która jest organizowana przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej.

1 września br. Dyrektor Zakładu Karnego w Brzegu płk Mariusz Dubielczyk wziął udział w uroczystej mszy św., która odbyła się w kościele Miłosierdzia Bożego w związku z obchodami 81. rocznicy wybuchu II wojny światowej.

W 2020 roku w ramach realizacji projektu "Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności", w Zakładzie Karnym w Brzegu oraz Oddziale Zewnętrznym w Grodkowie będą realizowane 4 cykle szkoleniowo-aktywizacyjne skierowane do osadzonych.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej