W ramach współpracy Zakładu Karnego w Białej Podlaskiej z kontrahentami zewnętrznymi została podpisana umowa z Panem Marianem Semeniukiem – Prezesem Zarządu Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowego „GRANIT” Sp. z.o.o. o odpłatnym zatrudnieniu skazanych przebywających w bialskiej jednostce penitencjarnej. Jest to firma lokalna działająca w branży budowlanej.

Dzięki wzajemnej współpracy pomiędzy OISW w Lublinie a Instytutem Pamięci Narodowej w Lublinie zaprezentowano funkcjonariuszom oraz pracownikom tutejszej jednostki penitencjarnej wystawę historyczną pod nazwą "RYŚ".

W dniu 19 lipca 2022 r. Dyrektor Zakładu Karnego w Białej Podlaskiej ppłk Artur Ambrozik zawarł umowę z Panem Marianem Semeniukiem – Prezesem Zarządu Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowego „GRANIT” Sp. z.o.o. na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa dachu wraz z adaptacją poddasza budynku koszarowego B w Zakładzie Karnym w Białej Podlaskiej”.

Dzięki wzajemnej współpracy pomiędzy OISW w Lublinie a Instytutem Pamięci Narodowej w Lublinie zaprezentowano funkcjonariuszom oraz pracownikom tutejszej jednostki penitencjarnej wystawę historyczną pod nazwą „Armia Błękitna pod sztandarem biało- czerwonym”.

Corocznie 14 czerwca obchodzony jest Światowy Dzień Krwiodawcy. Z tej okazji w dniu dzisiejszym funkcjonariusze bialskiej jednostki penitencjarnej zgłosili się do RCKiK w Białej Podlaskiej celem oddania krwi.

9 czerwca 2022 r. na terenie zakładu karnego odbyło się spotkanie kadry penitencjarnej ze studentami I roku studiów magisterskich na kierunku Bezpieczeństwo Narodowe Akademii Bialskiej Nauk Stosowanych.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej