Od 1 marca br. będzie można zarejestrować się w Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) Wyższej Szkoły Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie.

W przeddzień Święta Służby Więziennej przypadającego na 8 lutego 2020 r. w Zakładzie Karnym w Barczewie odbyły się uroczyste obchody.

W świetlicy centralnej Zakładu Karnego w Barczewie odbył się program profilaktyczny „W pułapce złudzeń”.

Rok 2019 był kolejnym, w którym Zakład Karny w Barczewie realizował projekt w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

W świetlicy centralnej Zakładu Karnego w Barczewie odbył się koncert kolęd dla skazanych.

Współpraca z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie w zakresie praktycznym.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej