Dla Niepodległej

12.11.2019

Przedstawiciele Zakładu Karnego w Starem Bornem włączyli się w gminne obchody Narodowego Święta Niepodległości.

Spotkanie autorskie z człowiekiem-legendą Bobolic, zasłużonym dla lokalnej społeczności, zorganizowano w miejscowej bibliotece. Nie mogło na nim zabraknąć przedstawicieli Służby Więziennej, z którą on również jest związany.

Wygrać siebie

10.10.2019

Spektakl teatralny z silnym przekazem wychowawczym i profilaktycznym obejrzeli osadzeni w Zakładzie Karnym w Starem Bornem

Palacze z papierami

08.10.2019

Zakład Karny w Starem Bornem umożliwił kolejnej grupie osadzonych zdobycie uprawnień palacza centralnego ogrzewania. Stanowi to dla nich przepustkę do podjęcia pracy w kotłowni.

Już po raz szósty Muzeum Regionalne w Bobolicach prezentuje prace plastyczne autorów zza krat. Tym razem wystawa ma zasięg ogólnopolski.

W Zakładzie Karnym w Starem Bornem przybyło kilkunastu elektryków. Wszystko za sprawą zakończonego właśnie kursu zawodowego.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej