Po raz kolejny funkcjonariusze Służby Więziennej spotkali się w Sieradzu na Okręgowych Mistrzostwach Służby Więziennej w Piłce Nożnej

Skazani zdobywają wiedzę oraz doświadczenie w trakcie szkoleń kursowych realizowanych w ramach projektu systemowego ”Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności”

WZNOWIENIE WIDZEŃ

16.07.2021

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda podpisał postanowienia o nadaniu stopnia podporucznika Służby Więziennej dwóm funkcjonariuszkom sieradzkiej jednostki

Funkcjonariusze sieradzkiej jednostki po raz kolejny oddali honorowo krew

Czujność funkcjonariuszy Zakładu Karnego w Sieradzu uniemożliwiła przedostanie się na teren jednostki i dostanie się w ręce osadzonych przedmiotów niedozwolonych

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej