Po dwuletniej przerwie spowodowanej pandemią wróciła Aukcja na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Sieradzu.

"Konwój 22"

24.11.2022

Ćwiczenia specjalistyczne z zakresu realizacji zadań obronnych pod kryptonimem „Konwój 22”.

104. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości 

Zakład Karny w Sieradzu, w ramach ogólnopolskiej akcji zainicjowanej przez Ministerstwo Sprawiedliwości, promując mediację jako skuteczną, alternatywną formę polubownego rozwiązywania konfliktów, zorganizował dla osadzonych spotkanie z koordynatorem ds. mediacji Przemysławem Majkowskim - Sędzią Sądu Okręgowego w Sieradzu

Początek roku akademickiego jest okazją do zawierania kolejnych porozumień między Służbą Więzienną, a placówkami naukowymi. Służba współdziała ze środowiskiem akademickim w wypełnianiu swoich ustawowych zadań.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej